Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3014
Authors Joan Basset
Titles Gran temps ha que malaltia me vexa turmentar
Cobla del cor
Incipit & Explicits text: Gran temps ha que malaltia me vexa turmentar … que· donets tost, si·us plau, bona resposta
Date / Place escrit 1400 - 1425
Language català
Text Type: Prosa, Vers
Metrics [14.6a (200:25), p. 139=] 10ï 10 10 10ï 10 10 10 10: abbaccdd
[14.6b (Kb:1), p. 236 =] 5 5 5 5 5 5…: abab: cdcd: ef…
[16.6c (Ka:2), p. 236=] 5 5 5 5 5 5…: aabbccdd…
[14.6d (170:1), p. 131=] 10ï 10ï 10ï 10ï 4ï 10 10 10ï 10ï: abbaaccdd
References (most recent first) Basset et al. (2008), “Creure podets, senyora valarosa [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Basset et al. (2008), “Senyora valen [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Basset et al. (2008), “Amors, de suspirs [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Basset et al. (2008), “Princessa proz, valens, d'auta semença [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 113
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 282 , n. 14.6a-d
Bohigas (1988), Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló 37-40 (ed. ref.)
Note aquesta composició, en prosa i en vers, insereix quatre estructures mètriques que per les seves característiques formals i estilístiques podrien aïllar-se com si fossin poemes diferents. La primera estructura mètrica capcauda amb la segona, i la tercera amb la quarta
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3435
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness ff. clxxvi-clxxviijv ff. 126-128v
Title(s) Joan Basset, Gran temps ha que malaltia me vexa turmentar, escrit 1400 - 1425
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxvi] Basset
text: Gran temps ha que malaltia ma vexa turmentar Plus dolorosamen que diuulgar no sabre denan Vostre Senyorja … [ clxxviijv] … Ans donchs sopley a vos que vey disposta | Quem donets tost sius play bona resposta
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 2, 5 x 4, 1 x 1, 9 x 2, 1 x 1, 1 x 9
Note al f. clxxviv, precedida de la rúbrica “coble del cor”, s'inicia la part versificada de la composició: “Creure podets, senyora valarosa | lo parlar daut queus ha dit vostraman”. Aquesta composició en prosa i vers acaba amb una cobla, els dos últims versos de la qual estan transcrits a l'explicit. De totes maneres, cal advertir que fins i tot el text en prosa està disposat al manuscrit com si fos un text versificat
Record Status Created 1996-08-26
Updated 2012-01-28