Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3007
Authors Desconegut
Titles […] ne dix laltrir un dia
Incipit & Explicits text: […] ne dix laltrir un dia … es al menjar trop pels en mascudella
Date / Place escrit 1375 - 1400
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï: aaaa
References (most recent first) Riquer (2008), “[…]ne dix l'altrir un dia [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Ensenyat Pujol et al. (2000), Cançoner Aguiló. Edició facsímil, transcripció i comentaris. Estudi codicològic 214-215
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 48 , n. 0.84 (3:1)
Riquer (1951-52), “El “escondit” provenzal y su pervivencia en la lírica románica”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 222 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2842
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 4 (BITECA manid 1159)
Copied 1376 - 1400
Location in witness f. 32va-vb
Title(s) Desconegut, […] ne dix laltrir un dia, escrit 1375 - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ 32va] […] scondit
text: [ 32va-vb] […]ne dix laltrir vn dia | […] falsa per ma follja | […] don cresut sia | […] muyra de jalosia | Seu ho dixo cauall aja cirayre … [ 32vb] … Stret falda larga ma gonella | Es al menjar trop pels en mascudella | a fi esper ypey
Poetic Stanza 6 x 4
Note dels primers quatre versos només se'n pot llegir part del segon hemistiqui, perquè el paper està esbocinat
Record Status Created 1996-08-26
Updated 2008-05-09