Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3002
Authors Casa dels Jurats
Titles Ordinacions sobre l'ofici de governador
Coneixences pertanyents al senyor governador e de son ofici e los drets de aquells
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1458 [?] - 1469 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10421
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 23v-24
Title(s) Casa dels Jurats, Ordinacions sobre l'ofici de governador, promulgat 1458 [?] - 1469 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 23v] Aquestes son les conexenses pertanyens al senyor Gouernador e de son offici e los drets de aquelles
text: Primerament les causes deles appellacions de Manorcha e de Euissa … [ 24] … Jtem de tot fort fet ques fassa dins lo palau del senyor Rey so es de jnjuris de paraula o de fet de furts de contencions e de tot malifici conexera lo senyor Gouernador
Note al peu del f. 24 un parell d'apunts “Es encara concordat en lo present Capitol que si lo Gouernador o son lochtinent fara notifficar al dit Bisbe (…) e oits en la audiencia del Gouernador en cars que venjr hi vullen” i “En lany M cccc ij foren fetes certes ordinacions sobre les band[…]s e fay[…]s sots xvij de abril com continuadas en libre extraordjnarj […] any”. Segueixen disposicions en llatí als ff. 24v-27
Record Status Created 1996-08-25
Updated 2008-10-14