Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 299
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1234
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions d'en Sanctacília
Language català
Date promulgat 1291 - 1327
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/1803 | Antic 1803 | Antic P. 13
Copied Barcelona [?]: Desconegut, 1342-09-03 (colofó f. CLXvb, datació de la primera part)
Barcelona: Joan Francesc Boscà (Calmette), 1451 [?] - 1480-02-05 ad quem (ff. 161 i ss. mort de l'autor i, segons Calmette, seria autògraf)
Location in witness ff. 204ra-207rb
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 204ra] Ordinacions den Sanctacilia
tit.: E2N nom de deu sia: Aquestes son les ordinacions quel senyor Rey en Jacme de bona memoria ha fetes en la Ciutat de Barcelona ab consell dels prohomens … E aço fon com los morabatins foren ordenats a totes les honors a pagar per cens e per cascun morabati Nou solus barceloneses
tit.: De hauer atanç en paret mjgera
text: P4rimerament que tot hom pusqua hauer atanç en paret propria o comuna … [ 207ra] … la terra hara hom aportar e collar en alt. Ffinis
auten.: L2es presents ordinacions son stades translladades e de mot a mot prouades ab lur verdader original lo qual es en la scrjuania del honorable batle de barcelona per lo discret en Gaspar canyiç vn [207rb] dels scriuans dela dita cort e per en Jacme çafont notari
Note les ordinacions van numerades 1-10, (al f. 204va n'hi ha sis sense numerar), però segueixen bé a la segona columna i la numeració va de la 17 a la 69; al final es copien dues numerades 11 i 12, que són diferents de les 11 i 12 copiades primerament. Aquest text duu inicials, rúbriques i numeració en vermell
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28