Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2999
Authors Johannes Chrysostomos, Bisbe Istanbul
Titles Amonestació molt profitosa
Language català
Text Type: Prosa
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2816
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 11 s/n (BITECA manid 1208)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 74-78
Title(s) Johannes Chrysostomos, Bisbe Istanbul, Amonestació molt profitosa
Incipit & Explicits rubr.: [ 74] Encara .i.a amonestacio molt profitosa del doctor demunt dit. Aquesta amonestacio conte en quina guisa per lo pecat del primer hom som estats gitats de paradis en lo infern d'aquest mon: E per tal que per la fexuguesa dels nostres peccats no merescam uenir al pus jusa jnfern: E sforsem nos de pujar ab totes nostres forses a la sobirana e principal ciutat. axi con ab alcuns grasons de bones obres
text: [ 74v] F3Rares molt cars. Yo sce que la uostra \sacnta/ caritat no pot jgnorar que adam pare nostre sia estat collocat entre los delits de paradis … [ 78] … aquell qui uju e regne ab lo pare e ab lo sant sperit en los segles dels segles. Amen
Record Status Created 1996-08-19