Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2998
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Alexandre Olivar
Title Els incunables conservats a la Biblioteca de Montserrat
Series Scripta et Documenta, 40
Place / Publisher Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Date / Location 1990: pp. 195
Held by Santiago de Compostela: BUS: Filoloxía 849.9 OLIVA-1
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 1305 Ed.: Montserrat: Monestir, 256 (Inc. 146). Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
copid 1331 Ed.: Montserrat: Monestir, 4o 49. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1330 Ed.: Montserrat: Monestir, 4o 102. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-06-21. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
copid 1292 Ed.: Montserrat: Monestir, S.I.4o-107. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
copid 1329 Ed.: Montserrat: Monestir, Fol. 17. València: Lambert Palmart, 1484. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
Source of Data for Libraries libid 1020 Montserrat: Monestir
Record Status Created 1992-09-17
Updated