Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2998
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1533
Bernat Fenollar, Prevere. D'acte semblant tan virtuós
Language català
Date escrit 1474
City, library, collection, & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/1 | Antic 92-6-17 | Antic R 141
Imprint València: Lambert Palmart, 1474-03-25 a quo
València: València: Taller de Jacob Vizlant (Bohigas et al.), 1474 ca.
Location in witness ff. 57v-59v
Incipits & Explicits in witness intr.: [ 57v-58] VENGVDA la Iornada als demunt nomenats dehidors assignada ahoyr sentencia qui mils dells hauia lohada la verge Maria per los dits senyor Visrey / e mestre de muntesa e Iutges per sa spectabilitat assumps ques comptaua .xxv. dies delmes e Març any demunt dit Mil.CCC.Lxxiiii. dia dela Incarnatio fonch donada e promulgada la deuall inserta sentencia per los demunt dits Iutges / en presencia del dit spectable senyor Visrey / e dels reuerents senyor Bisbe de Cristonopol / e mestre Marti enyego Canonge dela Seu / e de mossen Bernat fenollar / e mossen Iohan vidal preueres / e per los dits Iutges presos per assessors / en poder del discret Nanthoni cendra notari rebuda / e testifficada instans / e aquella publicar requirents los demunt serits [sic] presents trobadors o la mes part de aquels a qui presents constituits / fonch lesta e ordenada la dita sentencia de manament del dit senyor e Iutges per lo uenerable mossen Bernat fenollar preuere e domer dela dita Seu / sots la forma seguent dins la casa dels confraria de sant Iordi de la dita Ciutat de Valencia
rubr.: SENTENCIA
text: Dacte semblant / tan virtuos | Puix lo començ fonch glorios … [ 59v] … Aquell sens dubte guanyara | Los pris de seda
rubr.: DISPOSITIO
text: Vist que sens vos / nostre cor se reffreda … Auos donam / la Ioya consignada | Quen mercxeu [sic]
Poetic Stanza 87 vv.
Record Status Created 1997-08-24
Updated 2023-07-04