Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2997
Authors Jaume d' Olesa i Sanglada
Titles Ab pens·inflamada, O Jesús benigne,
Adoració de les cinc plagues de Jesucrist
Incipit & Explicits text: Ab pens·inflamada, O Jesús benigne, … puys gemechs y làgremes de mi no·s parteixen
Date / Place escrit 1515 a quo - princeps
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
Associated Texts Part de tanca texid 1785 Jaume d' Olesa i Sanglada, Mirall de bé viure e de bé confessar, escrit 1515 a quo - princeps
References (most recent first) Editat a: Grapí et al. (2001), “Al marge dels cançoners (1): Alguns textos poètics catalans inèdits o poc coneguts”, Canzonieri iberici 251-58 (ed. ref.)
Ed. electrònica en: Olesa i Sanglada et al. (2001), “Ab pens 'inflamada, o Jesus benigne [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 181 , n. 123.2 (219:287)
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:379
Tractat en: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 217-218
Tractat en: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:251-252
Editat a: Bulbena i Tosell (1899), Cançoner mistich f iijr-v
Tractat en: Bover de Rosselló (1868), Biblioteca de escritores baleares 2:19
Subject RELIGIÓ
CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1862
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-42 (BITECA manid 2412)
Imprint València: Joan Jofré, 1515-12-20 (colofó)
Location in witness ff. [D vij - D viij]
Title(s) Jaume d' Olesa i Sanglada, Ab pens·inflamada, O Jesús benigne,, escrit 1515 a quo - princeps
Incipit & Explicits rubr.: [ 31] Adoracio deles sinch plagues de Jesucrist. Feta per lo mateix Olesa
text: Ab pensinflamada / O jesus benigne … [ 32] … Puys gemechs y lagremes / de mi nos parteixen
colofó: Alahor e gloria de nostre senyor deu jesu christ fonch estampat lo present tractat enla insigne ciutat de Valencia per Joan joffre : e acabose a .xx. de Setembre. Any mil.d.xv.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Fi”
ID no. of Witness 2 cnum 2814
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, Societat Arqueològica Lul·liana 8 (Museu de Mallorca) (BITECA manid 1770)
Copied 1551 - 1600 (Bohigas)
Location in witness ff. 22v-23
Title(s) Jaume d' Olesa i Sanglada, Ab pens·inflamada, O Jesús benigne,, escrit 1515 a quo - princeps
Incipit & Explicits rubr.: [ 22v] Adoracio deles sinch plagues de jesus feta per lo matex olesa
text: Ab pensjnflamada // O Jesus benigne … [ 23] … Puys gemecs / y / lagremes // demj nos parteixen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “T”
Record Status Created 1996-08-19
Updated 2024-04-20