Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2993
Name Antoni Amiguet, cirurgià
Sex H
Milestones Floruit 1501
Lloc vinculat Barcelona
Affiliation cirurgià
Institutional Affiliation Professor mestre en medicina Barcelona: Estudi general de l'orde de predicadors
Author of texid 4782 Antoni Amiguet, Lectura feta sobre el segon tractat de les apostemes de mestre Guido, escrit 1501 a quo
Patron or publisher of manid 2519 Ed.: Madrid: Histórica Universitaria, MED 871. Barcelona: Johannes Luschner, per a Antoni Amiguet, et al., 1501-06-15. Antoni Amiguet, Lectura feta sobre el segon tractat de les apostemes de mestre Guido, escrit 1501 a quo.
Record Status Created 2000-06-09
Updated 2018-04-06