Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2990
Authors Ofici dels paraires
Titles Ordinacions
Date / Place promulgat Vic 1499
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Note diverses lletres
Subject OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2799
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 153, núm. inventari 5421 (BITECA manid 1212)
Copied Vic: 1488 - 1510
Location in witness ff. 17v-30 ff. xxxviiiv-xl
Title(s) Ofici dels paraires, Ordinacions, promulgat 1499
Incipit & Explicits intitulatio: [ xxxviiiv] Ara oiats tot hom generalment de part del magnifich mossen ffranssi de monbuy caualler vaguer … dela dita Ciutat
dispositio: que tots los draps qujs tinyiran dins la present \ciutat/ de vich … [ xl] … laltra terca part als dits sobraposats del dit offici
datatio: Die xvij mensis madij annno anatiuitate dominj Mo cccco nonagesimo octauo […] fecerunt dictas ordinaçiones
Note segueixen, als ff. xliiv-liii (22v-32 de la foliació moderna) diversos contractes entre teixidors i paraires
Record Status Created 1996-06-19
Updated 2008-01-16