Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2990
Format llibre. edició. imprés
Title Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló
Associated persons Pere Bohigas (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: Institut de Filologia Valenciana - Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Date / Location 1988: pp. 232
Source of Data for Works texid 3378 A. de Muntanyans, Gentils Bonetz, los mals qu·avetz retraytz, escrit 1350 [?] - 1410 [?]
texid 1283 Desconegut, Alta de pretz, flor de mesura, escrit 1390 - 1410
texid 3814 Desconegut, Amors, com fayts amar ten aut?, escrit 1440 ad quem
texid 3801 Desconegut, Atresi·m pren com la mola com mol, escrit 1400 - 1440 ad quem
texid 4590 Desconegut, Axí cant és en muntanya deserta, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 3601 Desconegut, Ay hulhs traydors [e], com m'avets trayts, escrit
texid 4173 Desconegut, Bona dompna, Dieu cuy veser, escrit
texid 3817 Desconegut, D'un xipelet de set flors enramat, escrit 1440 ad quem
texid 3815 Desconegut, E quant m'és greu quant no remir, escrit 1440 ad quem
texid 3813 Desconegut, Eras diray ço que·us dey dir, escrit 1440 ad quem
texid 3032 Desconegut, Eras quant vey arbres e brotz florir, escrit 1401 - 1425
texid 3818 Desconegut, Eres quan vey los arbres gen florir, escrit 1440 ad quem
texid 3812 Desconegut, Ja no és hom ten prous ne tan presan, escrit 1440 ad quem
texid 3798 Desconegut, Mala dompna, fals vos suy e ginyós, escrit 1440 ad quem
texid 4213 Desconegut, Palaus d'Onor ples de perilh [?], escrit
texid 3035 Desconegut, Rey qui vilan pug'en honor, escrit 1400 - 1425
texid 5586 Desconegut, Si tots temps vols viure valents e pros, escrit
texid 3816 Desconegut, Totes ensemps no vàlan tant com una, escrit 1440 ad quem
texid 3246 Figueres, D'amor, si·m planch, ne vayg plorós, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 2805 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, D'eres anant no say que puxa dir, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 3337 Ivany, En re del món no prench joy ne deport, escrit 1401 - 1450
texid 3338 Ivany, Eu say un prat hon ha fulhas e flors, escrit 1400 - 1450
texid 4524 Jacme Rovira, Qui vol al món de fis pretz fama granda, escrit
texid 3173 Jaume Bonet, D'amor me clam e maldich totz sieus faytz, escrit
texid 3174 Jaume Bonet, Dol me costreny ten fort ab sforç gran, escrit
texid 3030 Joan Basset, Ab fin voler vos am, senyora belha, escrit 1401 - 1425
texid 3015 Joan Basset, Ab letres d'aur per mesura, escrit 1400 - 1425
texid 3026 Joan Basset, Amor servir honran, presan e tembre, escrit 1400 - 1425
texid 3021 Joan Basset, Aspres dolors, penetrant, me destenta, escrit 1400 - 1425
texid 3017 Joan Basset, Astres no·us fuig pus tan sabers se planta, escrit 1400 - 1425 [?]
texid 3029 Joan Basset, Bé·ls mils sospirs vos fau tot jorn de renda, escrit 1401 - 1425
texid 3020 Joan Basset, Dir-me cové, si bé·m tench l'engeny flach, escrit 1400 - 1425
texid 3025 Joan Basset, Dompna valén de lial valor, tembre, escrit 1400 - 1425
texid 3018 Joan Basset, En miey del cor portí vii colps mortals, escrit 1400 - 1425
texid 2366 Joan Basset, Garaus amichs, escrit 1423 - 1430
texid 3014 Joan Basset, Gran temps ha que malaltia me vexa turmentar, escrit 1400 - 1425
texid 3023 Joan Basset, Lausan vostra saviesa, escrit 1400 - 1425
texid 3016 Joan Basset, Mayres de Dieu, valerosa princessa, escrit 1401 - 1425
texid 3012 Joan Basset, No desir tant del món la senyoria, escrit 1410 [?] - 1425 [?]
texid 3031 Joan Basset, Per gran raysó, cruel dona malvada, escrit 1400 - 1425
texid 3028 Joan Basset, Pus havets bondat despesa, escrit 1400 - 1425
texid 3022 Joan Basset, Terribles crits, agres, provocatoris, escrit 1417
texid 3013 Joan Basset, Una cançó novelha vulh xantar, escrit 1400 - 1425
texid 3019 Joan Basset, Us arbres sechs, verts, say, fulhats e fulhes, escrit 1400 - 1425
texid 3024 Joan Basset, Us drachs fiblans va pel món trop correns, escrit 1410 - 1421
texid 3027 Joan Basset, Yeu vos requir, [mi] Na ladria malvada, escrit 1400 - 1425
texid 3245 Joan Ramon Ferrer, Com sia just per gran manutanença, escrit
texid 3387 Joan d' Olivella, Amor no vol c·om li fassa retraytz, escrit
texid 3440 Joan de Sanasses… Gays trobador, si voletz bona recgle, escrit
texid 3339 Joseta, Tot lo voler, escrit
texid 2351 Lluís Icart, Malauts e greus destretz, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 3341 Melcior de Gualbes, Castellà de Castellví de Rosanes, Pus me suy mes en l'amorosa questa, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
texid 3799 Peire Cardenal, Mants hòmens són en est món quez stan, escrit 1440 ad quem
texid 3510 Pere Tresfort, Ab fletxes d'aur untatz d'erb'amorosa
texid 3512 Pere Tresfort, Jovencells qui no a·ymia, escrit 1401 [?] - 1430
texid 2661 Ramon Novell, Eres qui vol socors haver de mi
texid 3207 Vicenç Comes, Destret per fin·amor, escrit
texid 3564 Vilar Frau, Afany d'amor, remey no pot trobar
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1333 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 7. 1421 - 1430. Col·lectiu, Cançoner Vega-Aguiló (I), compilat 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1206 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 8. 1421 - 1430. Col·lectiu, Cançoner Vega-Aguiló (II), compilat 1420 - 1430 ca.
Record Status Created 1992-09-13
Updated 2005-04-14