Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2989
Authors Ofici dels paraires
Titles Ordinacions de l'ofici dels paraires de Vic
Date / Place escrit Vic 1490 - 1489
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2798
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 153, núm. inventari 5421 (BITECA manid 1212)
Copied Vic: 1488 - 1510
Location in witness ff. 13v-17 ff. xxxiiiiv-xxxviii
Title(s) Ofici dels paraires, Ordinacions de l'ofici dels paraires de Vic, escrit 1490 - 1489
Incipit & Explicits intitulatio: [ xxxiiiiv] ara hoiats tot hom generalment de part del magnifich mossen ffranci de monbuy caueller veguer e batle de vich … absent empero lo honorable en salvador mjtgo
dispositio: Com experiencia qui es mare de totes coses aia mostrat e clarament mostra que ab les ordinacions fetes derrerement … [ xxxviii] … los fara tantes vegades quantes los plaura o puxen fer
Record Status Created 1996-06-19
Updated 2008-01-16