Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2988
Name Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, Infante D.
Sex H
Title Infante D.
Milestones Naixement 1755
Mort 1817
Associated Persons oncle de/d': Carlos de Borbón, Infante D.
Owner of copid 1233 Ed.: Madrid: Senado, 29694 (1498-10-22). Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem .
copid 1254 Ed.: Madrid: Palacio, I/140 (1491-02-16). Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo .
copid 1295 Ed.: Madrid: Palacio, I/92 (1494-04-24). Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500 .
copid 1371 Ed.: Madrid: Palacio, I/18 (1483-01-29). Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381 .
copid 1419 Ed.: Madrid: Palacio, III/2540 (1521-07-12). Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283 .
copid 1464 Ed.: Madrid: Palacio, I/206 (1494-09-04). Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392 .
copid 1465 Ed.: Madrid: Palacio, I/87 (1496-04-13). Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1836 Ed.: Oxford: Bodleiana, fol. Δ 219 (1515-10-30). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
manid 2011 Ed.: Madrid: Palacio, VIII/3047. Barcelona: Johannes Luschner, 1501-05-16. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
manid 2060 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY FENOLLAR, B., Lo proçes… olives, [Barcelona?] 1532. Barcelona: Carles Amorós, 1532-08-02. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
manid 2061 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY GAZULL, J., Lo sompni…. Barchinone, 1533. Barcelona: Carles Amorós, 1533-06-29. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
manid 2071 Ed.: Madrid: Palacio, I/88. València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 2186 Ed.: Madrid: Palacio, III/3956 i III/3957. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
References (most recent first) Tractat a Índice de la librería del serenísimo señor infante de España D. Antonio Pascual (1802)
Record Status Created 2000-06-07
Updated 2018-04-06