Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2978
Authors Joan I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Pragmàtica sobre la Immaculada Concepció
Date / Place promulgat 1394
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Associated Persons Traductor: Reverents Mestres de la Seu de València (Floruit 1394)
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
RELIGIÓ
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2773
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, F.B. 7163 (BITECA manid 2356)
Imprint València: para Comte de Bunyol, 1568 (segons el text)
1578 (segons la fórmula final)
Location in witness ff. 1-2v
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sobre la Immaculada Concepció (tr. Reverents Mestres de la Seu de València), promulgat 1394
Incipit & Explicits pream.: [ 1] El Conde de Bvñol en hvmilde servicio de nvestra Señora sin pecado original concebida, hizo imprimir la sanctissima Prematica siguiente
rubr.: Plegmatica del molt alt Senyor Rey Don Ioan primer (…) Traduhida de Llati en vulgar Valencià per los Reuerents mestres de la Seu de Valencia en lo Any Mil trecents noranta quatre, y ara nouament manat estampar per los molt magnifichs senyors Iusticia, è Iurats de la present ciutat de Valencia en lo any present de M.DL xviij. pera moure mes la deuocio dels fes Christians en la deuocio de la immaculada y purissima Concepcio de la sacratissima mare de Deu Reyna Y Senyora nostra, aduocada y patrona de aquesta nostra ciutat y Regne de Valencia
acc.: [ 1v] Nos lo Rey Don Ioan per la gracia de Deu, Rey de Arago, y de Valencia, de Mallorca, &c.
text: D7E ques marauellen alguns Religiosos (no direm lo que ab major veritat si poria dir) … [ 2v] … Y perque finalment en tots los nostres pobles se tanque la boca de aquells qui indeuotament è iniqua parlen. En testimoni de la qual manam al Escriua de nostra Real Cort quen reba carta publica signada del sagell de nostres Reals armes. Dada en Valencia a dos de Febrer del Any M.CCC.LXXXXIIII
escat.: Locus insigniae ciuitas Valentiae. Aquest Rey Don Ioan lo primer de aquest nom, fon fill primogenit (…) y fon publicada la present Plegmatica Any M.CCC.XCIIII. haura CL XXIIII Anys … En testimoni de lo qual yo Gaspar Balançat Not. Scriua de dita Cort, aci pose mon signe
Record Status Created 1996-05-17
Updated 1999-11-01