Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2976
Authors Desconegut
Titles Oracions que són en l'esgésia de sant Pau, a Roma
Incipit & Explicits rubr.: Les seguens oracions són en la sglésia de sent Pau de Roma al peu de un crucifixi on ha tal títol papa Bonefaci atorgara a tota persona quj dira les seguens oracions per .xxx. dies continuats agenyolat davant la image del nostre redemptor crucificat indulgencia plena e cla si és ver penident e contrit de sos pecats
text: Triunphale lignum crucis … vitam eternam. Amen Lucratur xl dies Ad. Aue maria ter dictum in uespere xx dies
Date / Place escrit 1401 [?] - 1425 [?]
Language llatí
català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Oracions
Note Les rúbriques són en català i el text de les oracions en llatí
Subject PREGÀRIES
RELIGIÓ
Record Status Created 1996-05-17
Updated 2008-12-19