Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2966
Format llibre. edició. imprés
Author Lluís de Requesens
Bernat Miquel
Martí Garcia
Rodrigo Dies
Lluís de Vila-rasa
Francesc Sunyer
Title Sis poetes del regnat d’Alfons el Magnànim
Associated persons Jaume Torró (Ed.)
Series Els Nostres Clàssics, B, 29
Place / Publisher Barcelona: Barcino
Date / Location 2009:
Source of Data for Works texid 3367 Bernat Miquel, A Déu primer qui es causa causant, escrit 1442 d.
texid 3368 Bernat Miquel, Per molt pensar so en vn pensament, escrit 1420 [?] - 1460 [?]
texid 4371 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dones d'un senyn, dues son, he bondat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 3419 Lluís de Requesens, Ans de molt temps veureu los confesós, escrit 1400 - 1500
texid 3421 Lluís de Requesens, No ha molts iorns parlant ab vna dona, escrit 1400 - 1500
texid 3422 Lluís de Requesens, No se si ves no ha molt iorns passats, escrit 1400 - 1500
texid 3423 Lluís de Requesens, No vull anar en loch on dones sien, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
texid 3424 Lluís de Requesens, No vull saber de res ne vull aprendre, escrit 1400 - 1500
texid 3425 Lluís de Requesens, Nunque dire qui es la que io ham, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
texid 3426 Lluís de Requesens, Retorn, retorn nostra bona mistat, escrit 1400 - 1500
texid 3427 Lluís de Requesens, Si us par, Amor, que hagués prou durat, escrit 1400 - 1500
texid 3566 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Com l'om posat en l'estrem de la mort, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
texid 3567 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Comens de cas m'aporta pensament, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3572 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, L'enuig és meu e vostre·l dan, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3568 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, No's pus amor sino ço que jo sent, escrit 1410 [?] - 1450 [?]
texid 3571 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Per ben amar io pas lo derrer dan, escrit 1408 [?] - 1429 [?]
texid 3574 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Qui per consell dome foyll se rageix, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3573 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Segons los fets axí· lo pensament, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3575 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Si algun dits queu sia mal perlan, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3569 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Si com l'om flach, qui'n bregua no's estat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3570 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Sobres d'amor m'a tret de libertat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3580 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Tant jo no pens que ja no puch entendre, escrit 1408 [?] - 1428 [?]
texid 3280 Martí Garcia, Absent de uos mon goig e be, escrit 1400 - 1500
texid 3281 Martí Garcia, Adéu bon temps e bona sort, escrit 1400 - 1500
texid 3282 Martí Garcia, De ferm en ferm suy liguat ab la ferma, escrit 1400 - 1500
texid 3284 Martí Garcia, Depuis que só presoner de fortuna, escrit 1400 - 1500
texid 3283 Martí Garcia, Desconcertat d'aquell saber, escrit 1400 - 1500
texid 3285 Martí Garcia, En tal debat hay mis mon pensament, escrit 1400 - 1500
texid 3288 Martí Garcia, Ho laç amor per que consent, escrit 1400 - 1500
texid 3286 Martí Garcia, Lo voler pot be son dan, escrit 1400 - 1500
texid 3287 Martí Garcia, No puix forçar tan lo voler, escrit 1400 - 1500
texid 3289 Martí Garcia, Per gran desir, Dona, que·m ve de vos, escrit 1401 - 1500
texid 3290 Martí Garcia, Temps es que suspir e que plor, escrit 1401 - 1500
texid 3225 Rodrigo Diez, De vuy dema sen va lo temps, escrit
texid 3226 Rodrigo Diez, Qui pert son temps es be horat, escrit
texid 3227 Rodrigo Diez, Si be, yo crech, la veritat sentiu, escrit
texid 3504 Sunyer, Altre no se quim puxa millor dar, escrit
texid 3505 Sunyer, Mal mal, escrit
texid 3506 Sunyer, Mes ameria tenir febre, escrit
texid 3507 Sunyer, Prou li faç'al qui ha dit, escrit
texid 3508 Sunyer, Reina de mi prech Déu, que us do bon iorn, escrit
Record Status Created 1992-08-28
Updated 2011-04-07