Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2961
Authors Lucius Annaeus Seneca
Titles Oedipus
Edip
Cinquena tragèdia de Sèneca
Date / Place traduït 1396 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Antoni de Vilaragut, noble [?]
Traductor: Desconegut [?]
References (most recent first) Sèneca et al. (1995), Tragèdies. Traducció catalana medieval amb comentaris del segle XIV de Nicolau Trevet 2:297-336
Subject TEATRE
MATÈRIA CLÀSSICA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 3956
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 091 Sèneca (BITECA manid 1846)
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. cxxxxv-clxx
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Edip (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxxv] Aquesta es la qujnta Tragedia de Senecha nomenada Edipus la qual conte com layus Rey dels Tebans engenrra vn fill en sa muller Jocasta la [sic] qual Edipus mata ason pare e pres sa mare per muller
arg: [l]6a qujnta Tragedia de Senecha es nomenada Edipus e per argument nota que layus … [ cxxxxvv] … Lo sise e derrer es com Jocasta per dolor se mata alli on diu vnd hoc
tit.: Aquest prjmer acte conte com Edipus ffa molt gran complant dela greu pestilencia e gran mortaldat qui ffon donada al Regne
text: [ cxxxxvj] [q]3uant lo primer acte Edipo primerament plany la pestilencia donada al Regne e lleuants se de gran matinada E veent lo temps terbolent parla als corssos morts per la pestilencia en la njt passada E diu yo lo Jorn dubtos hauja donada esplandor … [ clxx] … ço es vull que tostemps sien ab mj e no romanguen en la ciutat
ID no. of Witness 2 cnum 2767
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 295 (BITECA manid 1847)
Copied 1401 - 1425 (Martínez Romero)
Location in witness ff. 104ra-122ra
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Edip (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 104ra] Aquesta es la qujnta Tragedja de senecha nomenada Edipus la qual conte com layus Rey dels Tebans engenra vn fill en sa muller jocasta la [sic] qual Edipus mata ason pare e pres sa mare per muller
arg: [L]6a qujnta Tragedia de senecha … [ 104vb] … Lo sise e derrer es com jocasta per dolor se mata alhondiu vnde hoc
tit.: Aquest prjmer acte conte com Edipus fa molt gran complant dela greu pestilencia e gran mortaldat qui fon donada al regne
intr.: [q]3uant lo prjmer acte. Edipo primerament plany la pestilencia donada [f. 104vb] al regne e leuantsse de gran matjnada E veent lo temps terbolent parla als corsos dels morts per la pestilencia en la njt passada E dju
text: jo lo jorn dubtos hauja donada esplandor … [ 122ra] … E plau me vsar de tals conductors ço es vull que tostemps sien ab mj e no romanguen en la Cjutat
ID no. of Witness 3 cnum 3981
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, VII (BITECA manid 1907)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 40v-41
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Edip (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 40v] L2A quinta tragedia es Edippus ala qual se deu en loch de argument presuppondre que … [ 41] … pres vn coltell e mata si mateixa
ID no. of Witness 4 cnum 3974
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 12 (1) (BITECA manid 1426)
Copied Barcelona: Bartomeu Miquel, 1433-09-01
Location in witness ff. clxxviiiv-clxxviiiiv
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Edip (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem proemi
Incipit & Explicits text: [ clxxviiiv] La qujnta tragedja es de adjpus. ala qual sedeu an loch dargument presuponra. que con laujs Rey dels Thebeas. hagues de sa muler yocasta .j. ffil apellat adjpus … [ clxxviiiiv] … yocasta mara e muler sua. vaent aso de edjpus pres .j. coltel talant emata sj matexa
ID no. of Witness 5 cnum 3968
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/14704 (BITECA manid 1848)
Copied 1441 - 1460 (Martínez Romero)
Location in witness ff. 126-129
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Edip (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 126] Quinta Tregedia de Senecha la qual es Jntitulada | de Edipus fill de Laius he es fundada breument en la | present ystoria
text: L4O JUTGE. Çertament que a dignitat Reyal per|tany sostenir aduersitats / He quant estat es | pus alt he excellent es mes dubtos he la altesa | dela senyoria cayhent sen deualla … [ 129] … He Jupiter no pot mu|dar aquella hordenaçio dela fatal prouidencia he a tot hom corre aquella horde ferma he no mouible per nen|guna pregaria / He non amolts hauer themut la sua | disposiçio
Condition extractes
Record Status Created 1996-05-13
Updated 2004-05-14