Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2960
Authors Lucius Annaeus Seneca
Titles Hippolytus
Ipòlit
Quarta tragèdia de Sèneca
Date / Place traduït 1396 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Antoni de Vilaragut, noble [?]
Traductor: Desconegut [?]
References (most recent first) Sèneca et al. (1995), Tragèdies. Traducció catalana medieval amb comentaris del segle XIV de Nicolau Trevet 1:243-95
Subject TEATRE
MATÈRIA CLÀSSICA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 3955
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 091 Sèneca (BITECA manid 1846)
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. cviiii-cxxxxiiii
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Ipòlit (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cviiii] Aquesta quarta Tragedia conte com Ypolit fill del Rey Teseu E dela Reyna deles Amazones Apellada Anthiopes ffon bandeiat del Regne pertant com no volch cometre adulteri ab ffedra madastra [sic] sua
arg: [L]6a quarta Tragedia es de ypolit … e la dolor de ffedra matantse lla on diu canti casus
tit.: [ cviiijv] En aquest primer acte se conte com Ypolit se dispon ab tota la sua companyia per anar a caça
text: [l]3o prjmer Acte ypolit dispon e solicita les sues companyes per anar ala caça e diu O mos companyons cacadors [sic] … [ cxxxxiiii] … car solament los nobles cremen lurs corssos segons la Antiga costuma e consuetut
ID no. of Witness 2 cnum 2766
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 295 (BITECA manid 1847)
Copied 1401 - 1425 (Martínez Romero)
Location in witness ff. 78ra-103rb
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Ipòlit (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 78ra] Aquesta quarta Tragedja conte com Ypolit fill del Rey Teseu e dela Reyna deles Amazones apellada Anthiopes fon bandeiat del regne per tant con no volch cometre adulterj ab fedra madastra [sic] sua
arg: [L]7a quarta Tragedia es de Ypolit … [ 78rb] … Lo sise es plant de Teseu e la dolor de ffedra matantse lla on dju canti casus
tit.: En aquest prjmer acte se conte com ypolit se djspon ab tota la sua companyia per anar a caça
intr.: [L]4o primer acte ypolit dispon e solicita les sues companyes per anar ala casa e diu
text: O mos companyons caçadors anats cjrcujts les ombroses selues e los colls alts dels monts … [ 103rb] … e no sia cremat car solament los nobles cremen lurs corssos segons la antiga costuma e consuetut
ID no. of Witness 3 cnum 3980
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, VII (BITECA manid 1907)
Copied 1401 - 1500
Location in witness f. 40r-v
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Ipòlit (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 40] L2A quarta Tragedia es de ypolit enla qual deuem presupondre que Jpolit era fill de theseu … [ 40v] … E quant phedra hac hoyt aço de gran dolor quen hac mata si mateixa
ID no. of Witness 4 cnum 3973
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 12 (1) (BITECA manid 1426)
Copied Barcelona: Bartomeu Miquel, 1433-09-01
Location in witness f. clxxviiiv
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Ipòlit (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem proemi
Incipit & Explicits text: [ clxxviiiv] La quarta Tragedja es de ypoljt an la qual deuem presupondra. que ypoljt era fill de teseu. ede antiopa Ragina dels damazones [sic] … E cant fedra ach oyt aso. de gran dolor que consabe de ypoljt. mata si matexa
ID no. of Witness 5 cnum 3965
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/14704 (BITECA manid 1848)
Copied 1441 - 1460 (Martínez Romero)
Location in witness ff. 108-121v
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Ipòlit (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 108] Açi comença la quarta Tregedia ques diu de ypolit | he de phedra
text: I4POLIT . fortment sa madastra [sic] | phedra muller de Theseu / he com ypolit no | volgues consentir en cometre adulteri ab la | phedra madastra sua fon falsament acusat per ella … [ 120] … he | meteren molt honorablement la sua cendra en vna | cambra notable / situada en loch alt / Axi com al tal | cors se pertanyia
epíleg: A2QUESTA. es la ystoria posada breument | la qual jatsia segons fet ystorial sia vista con|tenir veritat / Empero altres glosadors | dien lenteniment esser altre … [ 121v] … he fara anosaltres venir a bon port donant | en remuneraçio [a ratllat] si mateix anosaltres lo qual sia be|neyt he loat he glorificat eternalment Amen. Ffinit
Condition extractes
Record Status Created 1996-05-13
Updated 2004-05-14