Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 295
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-09-28
City, library, collection, & call number Montserrat: Monestir, 208 | Antic Ayamans, 4111
Title(s) in volume Ordinations de abreuiar plets y questions del present regne de Mallorca
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness ff. lxxxiii-lxxxxii
Title(s) in witness Ordinations de abreuiar plets y questions del present regne de Mallorca
Incipits & Explicits in witness pream.: [ lxxxiii] A5Ra hoiats queus mana lo honorable mossen bernat de lupia Caualler Conseller del molt alt Senyor Rey Loctinent del honorable mossen berenguer dolms Caualler conseller Camarlench del dit molt alt Senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques atot hom generalment de qualseuol ley condicio o stament sia … [ lxxxiiiv] … E prendre de aquelles trellat: per ço que dela obseruança de aquelles negu nos puga escusar: Datum en mallorqua a xxviij de Setembre any dela natiuitat de nostre Senyor Mil cccc xxxviiijo
exordi: M3Anifesta cosa sia atots que nos Nalfonso per la gracia de deu Rey de Arago de Sicilia de ça e della (…) hauents acor lo ben auenjr e paciffich estament dela cosa publica de nostres Regnes … vns Capitols e ordinacions del tenor seguent
text: [ lxxxiiii] O4Rdinacions fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobre abreuiacio de plets e questions liurades als honorables en berenguer vniç per lo braç dels Cauallers … [ lxxxxii] … faent lo notari expressa mencio del cas xvij. demanant xviiij los lxiij pere jnaduertencia / vltima Natiujtat
conf.: Domjnus mandauit mihi Georgio Catala jn cuius posse firmauit et fuit prouisa jn Consilio
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28