Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2958
Authors Lucius Annaeus Seneca
Titles Thyestes
Triestes i Acreu
Segona tragèdia de Sèneca
Date / Place traduït 1396 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Antoni de Vilaragut, noble [?]
Traductor: Desconegut [?]
References (most recent first) Sèneca et al. (1995), Tragèdies. Traducció catalana medieval amb comentaris del segle XIV de Nicolau Trevet 1:169-214
Subject TEATRE
MATÈRIA CLÀSSICA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 3953
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 091 Sèneca (BITECA manid 1846)
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. lviii-lxxxvii
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Triestes i Acreu (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Segona Tragedia, f. lviiv, al peu, com si fos un reclam
Incipit & Explicits rubr.: [ lviii] Segona Tragedia de Seneca. La qual es jntitulada de Tiestes e de Acreu. E es contenguda en la seguent Jstoria
arg: [A]7creu e Tiestes foren germans e Tiestes comes adulteri ab la muller de Acreu … [ lviiij] … e aquesta pena passa perpetualment parla donchs Tantalus e diu
text: Tantalus [al marge]. E quina furor es aquesta que ma ffet exjr de la casa del Jnfern … [ lxxxvij] … la dolor dels quals te ponesqua done affleccio per tota la mja vjda
ID no. of Witness 2 cnum 2764
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 295 (BITECA manid 1847)
Copied 1401 - 1425 (Martínez Romero)
Location in witness ff. 38ra-59vb
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Triestes i Acreu (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 38ra] Segona Tragedja de seneca la qual es jntitulada de Tiestes e de Acreu e es contenguda en la seguent jstorja
arg: [a]6creu e Tiestes foren germans e Tiestes comete adulterj amb la muller de Acreu … [ 39ra] … e aquesta pena passa perpetualment parla adonchs Tantalus e dju
tit.: Tantalus
text: E qujna furor es aquesta que ma fet exjr dela casa del jnfern mjserable … [ 59vb] … e done aflectio per tota la mja vida
ID no. of Witness 3 cnum 1366
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, VII (BITECA manid 1907)
Copied 1401 - 1500
Location in witness f. 39v
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Triestes i Acreu (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 39v] L2A segona tragedia de seneca es de thiestes e Atreu a la qual deuem en loch … E axi demostra la materia dela present Tragedia
ID no. of Witness 4 cnum 3971
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 12 (1) (BITECA manid 1426)
Copied Barcelona: Bartomeu Miquel, 1433-09-01
Location in witness f. clxxviii
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Triestes i Acreu (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem proemi
Incipit & Explicits text: [ clxxviii] La sagon Tragedja es de sanecha. es de tiestes. e acreu dela qual deuem an loch de argument presupondra. que hacreu etiestes eran jarmans … E acabat lo convjt. acreu precenta los caps desos ffjls djentlj. que tot aso que falja. de aquels sa auja el mangat. E axis demostra la materia dela precent tragedja
ID no. of Witness 5 cnum 3962
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/14704 (BITECA manid 1848)
Copied 1441 - 1460 (Martínez Romero)
Location in witness ff. 5v-36v
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Triestes i Acreu (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 5v] Açi comença lo prohemi dela segona Tregedia de Tiestes he atreu
pream.: T9IESTES HE ATREU foren jermans fills de Pelops Rey dels miçeneos qui era prinçipal Realme de Grecia del qual atreu foren fills Agamenon he menalau … [ 6] … a guardar a vn hom apellat Stropi per la qual cosa Clitamestra encarçera la dita Eletra e apres feu oçiure cassandra
tit.: Segueix se la segona tregedia la qual es Jntitulada de Tiestes he Atreu he es contenguda en la seguent istoria
text: A5TREU HE TIESTES foren dos germans Tiestes comes adulteri ab la muller de Atreu per la qual cosa atreu fonch axi fortment Jndignat he Jnflamat de yra contra atiestes [sic] … [ 36v] … He yo liure aatu he a ells teus fills la dolor dels quals te ponescha he don afliçcio per tota la tua vida. Ffeneix
Record Status Created 1996-05-13
Updated 2004-05-14