Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2956
Authors Consell de Cent
Titles Ordinacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims
Date / Place compilat Barcelona 1452-11-21
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
References (most recent first) Colón et al. (1981-87), Llibre del Consolat de Mar, 1-2. Edició del text de la Real de Mallorca, amb les variants de tots els manuscrits coneguts a cura de G. C. - 3-4 Estudi jurídic i Diplomatari a cura de A. G. 4:61
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2757
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 989 (BITECA manid 1100)
Copied 1452 - 1458 (ed. Colon et alii)
1451 - 1500 (ed. Font i Rius)
Location in witness ff. 136ra-139vb
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims, compilat 1452-11-21
Incipit & Explicits intr.: [ 136ra] A3Re hoiats per manament del honorable mossen arnau gujllem pestor caualler … [ 136rb] … puxen esser conuenguts los asagurados en juy e fora fuy
text: [ 136va] Item hordonaren los dits consellers … [ 139vb] … ho puxen esmenar he interpretar aytantes veguades com se vullen a lur conegude
Record Status Created 1996-04-13
Updated 2008-01-16