Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2951
Authors Desconegut
Titles Taules de còmput
Incipit & Explicits text: Per trobar l'auronombre … e axi passa per los xij signes en xxx dies menys ores de nova fins ques gira axi com mostra la taula per meses e signes
Date / Place compilat 1450
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
References (most recent first) Gili (1985), Lo cavall. Tractat de manescalia del segle XV. Text, introducció i glossari de J. G. xvii-xxiii
Subject ASTRONOMIA
ASTROLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2747
City, library, collection & call number Oxford: Joan Gili, (BITECA manid 2353)
Copied 1450 (Gili: data amb que comença la taula de l'aurinombre)
Location in witness ff. IIIv prel.-VI prel.
Title(s) Desconegut, Taules de còmput, compilat 1450
Incipit & Explicits rubr.: [ IIIv prel.] Per aquesta tabla e roda trobareu lo compte de l'auronombre que servex per xviiij anys segon la santa mare esglesia e per trobar lo comte de les xviiij taules que seguexen
text: Per trobar l'aur[o]nombre pren de l'any Mccccl alla hon sta la .M. … [ VI prel.] … e axi passa per los xij signes en xxx dies menys ores de nova fins ques gira axi com mostra la taula per meses e signes
Record Status Created 1996-04-12
Updated 2008-01-16