Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2950
Authors Desconegut
Titles Puix de vostra carn sagrada
Laors de la Verge del Roser
Incipit & Explicits text: Puix de vostra carn sagrada … digna Verge del Roser
Date / Place escrit 1400 - 1536 ad quem (ed.)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7ï 7 7ï 7 7ï 7: ababcdcd
References (most recent first) Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster (ed. ref.)
Subject MARIOLOGIA
LITERATURA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 9549
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 854 (BITECA manid 1268)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 165-166v
Title(s) Desconegut, Puix de vostra carn sagrada, escrit 1400 - 1536 ad quem (ed.)
Incipit & Explicits rubr.: [ 165] jhesus
rubr.: lahos dela verge marja del roser
text: Pus de vostra carn sagrada | Ses vestit deu vertader … [ 166v] … pusque sou jntitulada | Digna verge del roser
Poetic Stanza 1 x 4, 8 x 8, 1 x 4
Note cadascuna de les estrofes de 8 versos va precedida de la rúbrica “Cobla”, mentre que als quatre darrers versos precedeix la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 2745
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 14-2-7 (10) (BITECA manid 2351)
Imprint València: Duran Salvanyach, 1535-02-27
Location in witness ff. [c v]v - [c vij]
Title(s) Desconegut, Puix de vostra carn sagrada, escrit 1400 - 1536 ad quem (ed.)
Incipit & Explicits rubr.: [ [c v]v] Laors dela verge maria del roser
text: Puix de vostra carn sagrada | ses vestit deu vertader … [ [c vij]] … puix que sou intitulada | digna verge del roser
Poetic Stanza 1 x 4, 8 x 8, 1 x 4
Note cadascuna de les octaves va precedida de la rúbrica “Cobla” i els quatre darrers versos de “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7413
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 6-VI-39 (BITECA manid 2695)
Imprint València: 1546
Location in witness ff. [c vj - c viij]
Title(s) Desconegut, Puix de vostra carn sagrada, escrit 1400 - 1536 ad quem (ed.)
Incipit & Explicits rubr.: [ [c vj]] Laors dela verge Maria del roser
text: Puix de vostra carn sagrada | ses vestit deu verdader | dignament intitulada … [ [c viij]] … quens vullau merçe auer | puix que sou intitulada | digna verge del Roser. | Finis
Poetic Stanza 1 x 4, 8 x 8, 1 x 4
Note totes les cobles van encapçalades per una rúbrica
Record Status Created 1996-04-06
Updated 2008-05-09