Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2950
Format catàleg de sala. ref. sec.. dactiloscrit
Author Biblioteca de Catalunya
Title Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya
Place / Publisher Barcelona: Biblioteca de Catalunya
Date / Location 1989-94: pp.
Volumes 3
Held by Barcelona: Catalunya (BNC) Reserva
Source of Data for Works texid 1228 Desconegut, Crònica universal de 1425, escrit 1400 - 1425-12-03
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1443 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1. 1391 - 1410. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 2428 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2. 1501 - 1525. Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476.
manid 1767 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 4. 1353-07-20. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1299 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 13. 1391 - 1410. Desconegut, Vida de sant Onofre, escrit 1350? - 1400?.
manid 1384 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 14. 1401 - 1500. Jafudà Bonsenyor, Paraules de savis i de filòsofs, escrit 1291 - 1298.
manid 1042 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 15. 1460 a quo - 1500. Alfonso X, Rei de Castella-Lleó, Set partides (II) (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410 ca.
manid 1365 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 42. 1391 - 1410. Jafudà Bonsenyor, Paraules de savis i de filòsofs, escrit 1291 - 1298.
manid 1354 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 87. 1501 [?] - 1550 [?]. Desconegut, Bestiari (tr. Desconegut), escrit 1350 - 1400.
manid 1254 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 100. 1475. Isaach de Sujulmeza, Resposta de Rabí Isaac a Rabí Samuel (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1400.
manid 1048 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 109 (a). 1401 - 1500. Desconegut, El fill del senescal del rei d'Egipte, traduït 1401 - 1500.
manid 2571 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 109 (c). 1401 - 1500. Desconegut, Meditacions de la Passió, escrit 1301 - 1400.
manid 2572 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 109 (d). 1401 - 1425 [?]. Desconegut, Pus que perdech, li mercader la fes, escrit 1401 - 1410 ca.
manid 2573 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 109 (e). 1491 - 1510 [?]. Desconegut, Ab goig e ab alegria, escrit 1301 - 1400.
manid 2574 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 109 (h). 1351 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Llibre dels set savis de Roma (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1300.
manid 2575 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 109 (i). 1301 - 1400. Desconegut, Bíblia: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 1925 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 111. Ridelots: Martorià Plaja, 1508. Col·lectiu, Cançoner de Nadal, compilat 1508.
manid 1602 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 137. 1371 - 1410. Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo.
manid 1113 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 152. 1301 - 1400. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1782 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 164. 1441 - 1460 ca. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 2051 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 165. 1801 - 1900. Desconegut, Plors, plants, senglots e gemechs de congoxa, escrit 1453-06 post quem - 1453-09 ante quem.
manid 2231 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 196. 1401 - 1500. Liós de la Guàrdia, Lavatori i unguent per a un genoll desconcertat, escrit 1401 - 1500.
manid 1255 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 271. 1401 - 1410. Isaach de Sujulmeza, Resposta de Rabí Isaac a Rabí Samuel (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1400.
manid 1861 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 278. 1301 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Saltiri de Sant Jerònim (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1406 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 285. 1431 - 1450 ca. Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
manid 1520 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 299. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 2100 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 302. 1491 - 1510. Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Arbre d'honor, escrit 1471.
manid 1454 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 308 (a). 1401? - 1500?. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 2588 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 308 (b). 1476 - 1500. Desconegut, […] la Verge molt singular, escrit 1400 [?] - 1475 [?].
manid 1579 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 309. 1301 - 1500. Desconegut, Màximes morals (fragments), escrit 1380 - 1440.
manid 2427 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 311. 1491 - 1510. Desconegut, Receptes i conjurs, escrit 1490 - 1510.
manid 1966 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 325. 1601 - 1700. Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem.
manid 1977 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 397. Mateu Obrador i Bennàsar, 1870 ca. - 1909 ad quem. Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290.
manid 1492 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 456. Anthoni Gabriel Saulina, 1455-05-30. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
manid 1737 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 465. 1401 - 1500. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
manid 1742 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 466. 1491 - 1510. Felip de Malla, Sermó sobre “Ave gratia plena”, escrit 1410 ca.
manid 1780 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 467. 1436 [?]. Joan Pasqual, Llibre de beatitud, escrit 1436 ca.
manid 1071 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 471. 1451 - 1500. Guillem de Lanícia, Camí de salvació o jornada de salut (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1450 [?].
manid 1165 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 476. 1351 - 1400. Desconegut, Opusculum ex dictis et sententiis venerabilium doctorum, escrit 1350 [?] - 1400 [?].
manid 1267 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 479. 1401 - 1500. Desconegut, Sermons amb fragments rimats, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 1096 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 480. 1441 [?] - 1460 [?]. Pseudo-Johannes Gerson, Les tres veritats (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1410.
manid 1007 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 485. 1421 - 1460. Desconegut, Ordenació de sagramental, escrit 1401 [?] - 1490 [?].
manid 1156 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 486. 1391 - 1410. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1027 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 487. 1401 - 1450. Francesc de Barcelona, Llibre de les nobleses dels reis, escrit 1400 - 1410.
manid 1923 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 509. Joan Costa, 1501 - 1600. Bernabé Assam, Tractat dels cavallers catalans, escrit 1477 - 1479.
manid 1164 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 671. 1391 - 1500. Desconegut, Goigs de la Verge, escrit 1401 - 1500.
manid 1789 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 710. Orla. Pseudo-Hieronymus… Escala per a pujar al cel (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1500.
manid 2313 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 720. 1401 - 1415. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1428 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 739. 1411-02-07. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
manid 1620 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 740. 1301 - 1310. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1760 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 831. 1401 - 1500. Bernat Metge, Lo somni, escrit 1399-03-01.
manid 1135 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 832. 1401 - 1500. Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413.
manid 1192 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 850. 1301 - 1400. Mauro, Arquebisbe de Arquebisbat de Narbonne, Nota de meteorologia astrològica, traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1583 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 864. Galceran Marquet, 1392-04-04. Desconegut, Recepta. Confecció de litarge, compilat 1401 [?] - 1500 [?].
manid 1838 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 881. 1459-04-12. John of Saxony, Flor dels savis (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?].
manid 1296 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 889. 1401 - 1500. Desconegut, Vida de sant Jordi, escrit 1351 [?] - 1400 [?].
manid 1041 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 942. 1301 - 1400. Alfonso X, Rei de Castella-Lleó, Set partides (I-II) (tr. Mateu Adrià), traduït 1340 - 1360 ca.
manid 1163 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 943. 1341 ca. - 1360 ca. Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283.
manid 1790 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 991. Napoli:, 1500-02-15. Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo?.
manid 1348 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 982. Barcelona[?]:, 1401 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1144 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1000. 1251 - 1300. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 2007 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1139. Búger (Mallorca): Miquel Pasqual, Prevere a Ciutat de Mallorca, 1598 - 1599. Desconegut, Laçes, mesquines, què farem, escrit 1450 [?] - 1500 [?].
manid 1217 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1247. 1391 - 1425. Paers i prohoms, Ordinacions dels paers i prohoms de la vila d'Ager, promulgat 1278.
manid 1256 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1275. 1401 - 1500. Bernardus Claravallensis, Revelació de la Verge a sant Bernat, escrit 1301 - 1400.
manid 2270 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1486. 1301 - 1310. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 2752 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1579. 1451 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Honrats sants euangelistes, escrit 1450 [?] - 1500 [?].
manid 1944 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1661. 1502. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 1146 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1720. 1391 - 1400. Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem.
manid 1370 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1730. 1436 - 1439. Giovanni Boccaccio, Fiameta (tr. Narcís Franch…), traduït 1340 ca.
manid 1232 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1710. 1401 - 1500. Desconegut, Privilegis de la Seca de Barcelona, promulgat 1339 ca.
manid 1369 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1716. Sant Cugat del Vallès:, 1429-04-05. Giovanni Boccaccio, Decameró (tr. Desconegut), traduït 1429-04-05.
manid 1891 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1829. 1431 [?] - 1460. Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat a Jaume II (tr. Berenguer Sarriera Fúrgia…), traduït 1305 [?] - 1310 [?].
manid 1884 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1833. 1426 [?] - 1500. Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, A bella Venus, escrit 1415 - 1425 ca.
manid 1703 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2007. 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1910 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
manid 1623 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2009. 1473 a quo. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1842 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2012. 1451 - 1500. Desconegut… Flor de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?].
manid 1119 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2013. Micael Marcius, 1401 - 1500. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo.
manid 1560 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2017. 1301 - 1350. Ramon Llull, Medicina de pecat, escrit 1300.
manid 2278 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2025. Pere de Vilasaló, per a Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2279 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2112. 1401 - 1450. Desconegut, Tractat de cuina, escrit 1400 [?] - 1450 [?].
manid 1860 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2297. 1301 - 1400. Desconegut, Saltiri de Sant Jerònim (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 2250 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2546 (1). 1400 ca. Desconegut, Història d'Amic i Melis (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410.
manid 2395 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2546 (3). 1301 - 1400. Desconegut, Tractat jurídic, escrit 1301 - 1400.
manid 2272 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 3031. 1451 - 1500. Desconegut, Temes de meditació sobre la vida de Crist, escrit 1400 [?] - 1450 [?].
manid 2274 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 3187. 1301 - 1400. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 2273 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 3188. 1501 - 1600. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2467 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 3525. 1801 - 1900. Desconegut, Crònica universal de 1425, escrit 1400 - 1425-12-03.
manid 2271 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 3705. 1401 - 1500. Desconegut, Disputació d'en Buch amb son cavall, escrit 1350 - 1375.
manid 2415 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 4005. 1491 - 1500. Desconegut, Paraules que el sacerdot dirigeix al malalt en el punt de morir (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500.
Source of Data for References bibid 3550 Alòs-Moner (1926), Sant Jordi. Patró de Catalunya
bibid 3587 Bonsoms i Sicart (1909), Fragmentos de las traducciones catalanas de la Fiammetta y del Decamerone de Boccaccio, ambas anónimas y del siglo XV. Lectura hecha ante la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en sesión del 23 de mayo de 1908. Seguida de algunas noticias bibliográficas
bibid 3584 Coromines (1976), “El vocabulari de les homilies d'Organyà”, Entre 2 llenguatges
bibid 3551 Griffin (1983), “More on the Spanish Scala Dei”, The Library
bibid 3553 Massó Torrents (1918-19), “Els manuscrits dels “sacrae cathaloniae antiquitatis monumenta” del P. Jaume Pasqual”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya
bibid 2953 Palau i Dulcet (1949), “Libros raros y curiosos en una biblioteca igualadina”, Miscellanea Aqualatensia
bibid 3583 Polak (1992), Medieval and Renaissance Letter Treatises and Form Letters. A census of Manuscripts found in part of Western Europe, Japan and the USA
bibid 3554 Sansone (1963), Studi di filologia catalana
bibid 3523 Saxer (1973-74), “L’épître farcie de la Saint Étienne “Sesta Lesson”: Inventaire bibliographique / Edition critique et étude historique”, Provence Historique
bibid 3555 Stegmüller (1950-80), Repertorium Biblicum Medii Aevi
bibid 3389 Via et al. (1963-68), Obres, 1. Procès de la senyora de Valor contra en Bertran Tudela – 2. A bella Venus. Libre de Fra Bernat. Les cançons. La cobla. Introducció, text i notes per…
bibid 2951 Vilaseca i Anguera (1925), “Foli d'un còdex català del segle XIV”, Revista del Centre de Lectura de Reus
bibid 2952 Wittlin (1984), “Fragment d'una enciclopèdia catalana medieval (BC, ms. 1486): Sobre ilauces i roses de vents”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 9 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 1
Record Status Created 1992-08-26
Updated 2011-03-15