Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2949
Authors Bernat Fenollar, Prevere
Titles Vostres goigs ab gran plaer
Goigs de la Verge Maria del Roser
Incipit & Explicits text: Vostres goigs ab gran plaer … los confrares del Roser
Date / Place escrit 1535 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7ï 7 7 7ï 7ï 7: ababcddc
References (most recent first) Fenollar et al. (2008), “Vostres goigs ab gran plaer [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 119 , n. 60.23 (138:39)
Courcelles (1985), “Sermons et cantiques en Catalogne avant le Concile de Trente”, Mélanges de la Casa de Velázquez 186 (ed.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:51-52 i 62-63
Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster (ed. ref.)
Subject MARIOLOGIA
LITERATURA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 3373
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 854 (BITECA manid 1268)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 112v-113v
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere, Vostres goigs ab gran plaer, escrit 1535 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 112v] Los goygs dela verge marja del roser
text: Vostros goygs ab gran plaher | Cantarem verge marja … [ 113v] … preseruau verge marja | los conffraras del rosser
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 1 x 4
Note totes les estrofes de 8 versos van prededides de la rúbrica “Cobla”, i als darrers quatre versos precedeix la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 217
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1191 (BITECA manid 2570)
Copied 1491 - 1600 (Eulàlia Duran)
1501 - 1600 (Vicenç Beltran)
Location in witness ff. 21-22v
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere, Vostres goigs ab gran plaer, escrit 1535 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 21] Los goixs de nostra senyora del roser
text: Vostres goigs ab gran plaher | cantarem senyora mia … [ 22v] … preseruau verge maria | los confrares del roser
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornade”; segueix fins a la fi del foli el responsus i la oratio, enllatí
ID no. of Witness 3 cnum 2744
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 14-2-7 (10) (BITECA manid 2351)
Imprint València: Duran Salvanyach, 1535-02-27
Location in witness ff. c iijv - [c v]v
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere, Vostres goigs ab gran plaer, escrit 1535 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ c iiiv] Los goigs dela sacratissima virgen [sic] Maria del roser
text: [ c iiij] Vostres goigs ab gran plaer | cantaren [sic] senyora mia … [ [c v]v] … preseruau verge maria | los confrares del roser
Poetic Form goigs
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 1 x 4
Note cadascuna de les octaves va precedida de la rúbrica “Cobla” i els quatre darrers versos de “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 7412
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 6-VI-39 (BITECA manid 2695)
Imprint València: 1546
Location in witness ff. c iiij - [c vij]v
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere, Vostres goigs ab gran plaer, escrit 1535 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ c iiij] Los goigs dela verge Maria del Roser
text: Vostres goigs ab gran plaer | cantarem senyora mia | puix que vostra senyoria … [ [c vij]v] … als de vostra confraria | preseruau verge Maria | los confrares del roser
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 1 x 4
Note totes les cobles van encapçalades per una rúbrica
Record Status Created 1996-04-06
Updated 2008-05-09