Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2948
Authors Confraria de la Mare de Déu del Roser
Titles Butlla o confraria del saltiri apelat Rosari
Date / Place escrit València 1400 - 1535 ad quem (ed.)
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2743
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 14-2-7 (10) (BITECA manid 2351)
Imprint València: Duran Salvanyach, 1535-02-27
Location in witness ff. [a j] - b v
Title(s) Confraria de la Mare de Déu del Roser, Butlla o confraria del saltiri apelat Rosari, escrit 1400 - 1535 ad quem (ed.)
Incipit & Explicits rubr.: [ [a j]] Trellat sumariament fet dela bulla o confraria del Psaltiri o Roser e cobles alahor e gloria dela sacratissima e entemerada verge maria del roser. 1535
rubr.: [ [a j]v] Tota pulchra es amica mea et macula non est in te
rubr.: [ a ij] Aci es contenguda sumariament la manera e forma dela institucio del psaltiri appellat Rosari dela sacratissima verge maria. y es lo seguent
text: E4N lo temps que la sacratissima verge Maria viuia en aquesta mortal vida … [ b v] … e deliurats de totes tribulacions e aduersitats e congoxes e retornats en tota alegria
Note es llegeix als ff. b vv-[b vj]v: “Segneix [sic] la confessio e gracia : la qual ha atorgat lo sanct pare Jnnocent papa huyte a tots los confrares e confraresses dela santa confraria del psaltiri o roser dela verge Maria aduocada dels Pecadors. Sanctissimus in christo pater (…) et habeas vitam eternam. Amen. Finis rosarij seu psalterij virginis marie” amb la rúbrica en català i el text en llatí
ID no. of Witness 2 cnum 7410
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 6-VI-39 (BITECA manid 2695)
Imprint València: 1546
Location in witness ff. 32
Title(s) Confraria de la Mare de Déu del Roser, Butlla o confraria del saltiri apelat Rosari, escrit 1400 - 1535 ad quem (ed.)
Incipit & Explicits tit.: [ [a j]] Trellat sumariament fet dela bula / o Confraria del Psaltiri / o Roser : e cobles a lahor e gloria dela sacratissima e intemerada verge Maria del Roser
tema: [ [a j]v] Tota pulchra es amica mea et macula non est in te
intr.: [ a ij] Aci es contenguda sumariament la manera e forma de institucio del Psaltiri appellat Rosari dela sacratissima verge Maria : y es lo seguent
text: E4N lo temps que la sacratissima verge Maria viuia en aquesta mortal vida apres que Jesuchrist redemptor nostre se fon pujat al cel e hac trames lo sant sperit als seus apostols e dexebles … [ [b vij]] … absolutus ante tribunal domini nostri Jesu christi a culpa et pena: habeas vitam eternam. Finis Rosari seu Psalterij virgius [sic] Marie
colofó: [ [d viij]v] Estampat en Valencia A .xviij. de Març. Any .M.D.xlvj. ab Priuilegi dels senyors Jurats que ningu lo puga estampar dins temps de sis anys
References Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster
Note al verso del primer foli, al peu del gravat que representa la Mare de Déu amb l'Infant, sobre la llegenda “Tota pulchra es amica mea et macula non est in te”. Als ff. [b vjv-b vijv]: “Seguexse la confessio e gracia: la gual ha otorgat lo sant pare innocent papa .viij. a tots los confrares e confraresses dela sancta confraria del Psaltiri / o Roser dela verge Maria aduocada dels pecadors. Sanctissimus in christo pater (…) et habeas vitam eternam. Finis rosari seu psalterij virgius [sic] Marie” amb la rúbrica en català i el text en llatí
Record Status Created 1996-04-06
Updated 2005-01-13