Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2947
Authors Desconegut
Titles Consideracions molt útils i devotes
Date / Place escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Almiñana Vallés (1989), “La narrativa valenciana fins al sigle d'or”, En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia 291
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2742
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 14-2-7 (7) (BITECA manid 2350)
Imprint Barcelona [?] (Faraudo): 1536 [?] (data en què foren comprats altres llibres del mateix volum)
Location in witness ff. 1-40 ff. a ii-[e viii]v
Title(s) Desconegut, Consideracions molt útils i devotes, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Considerations molts [sic] vtils y deuotes en que se demostren les obres dela creatio redemptio y iustificatio
prol.: [ 2] A3Ueu me demanat ierma en Jesucrist molt amat que vos escrigues algunes meditacions … [ 4] … heus he escrit assi aquestes poques de considerations ab que pugau inflamar vostre animo enlo amor de deu y diuidire les dites considerations en tres punts. conue a saber en les obres dela creatio redemptio y iustificatio. Quant al primer
text: Considerau que totes les coses creades visibles inuisibles celestials y terrenals … [ 40v] … experimentaren gustaran gog y alegria qual cor de home mortal nunca experimenta. al qual nostre senyor per sa immensa pietat nos vulla fer participants. Amen. Finis
Record Status Created 1996-04-06
Updated 2000-09-29