Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2945
Authors Desconegut
Titles Confessional
Date / Place escrit 1450 [?] - 1531 ad quem (ed.)
Language català
Text Type: Prosa
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2740
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 14-2-7 (6) (BITECA manid 2348)
Imprint Barcelona: Duran Salvanyach, 1531-05-10
Location in witness ff. a ii-[a viii]v
Title(s) Desconegut, Confessional, escrit 1450 [?] - 1531 ad quem (ed.)
Incipit & Explicits text: [ a ii] […] Mes auan pregarem nostro senyor deu per lo nostro sant pare apostolich per los cardenals archabisbes: bisbes abats priors rector e vicaris per tots aquels als quals es donat o comanat cura o regiment de animas … [ [a viii]v] … a ell sera plasent haueu confessats vostros pecats e de aquels haueu obtenguda absolucio segons se exten en les claus de santa mare esglesia noresmenys pochs dies haueu rebut: o adorat lo precios cors de jesu christ lo qual es via e carera [sic] de saluacio e ara.
colofó: Es estada acabada la present obra per mossen Duran saluanyach en Barcelona dauan lo general. Any .M.D.xxxj. a deu de maig +
Record Status Created 1996-04-06
Updated 2003-10-20