Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2943
Authors Desconegut
Titles Oració a Déu
Incipit & Explicits text: Déu omnipotent i creador de totes les coses
Date / Place escrit 1527 a quo - ed.
Language català
Text Type: Prosa, Oracions
Subject PREGÀRIES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2738
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 119-2-15 (2) (BITECA manid 2347)
Imprint Barcelona: Duran Salvanyach, 1527-09-04
Location in witness ff. [b vj]v - [b vij]
Title(s) Desconegut, Oració a Déu, escrit 1527 a quo - ed.
Incipit & Explicits rubr.: [ [b vj]v] Oracio
text: D3Eu omnipotent e creador de totes les coses : que per la tua ineffable bondat has volgut deputar ala custadia [sic] humanal … [ [b vij]] … Per amor del teu fill. Jhesus. Glorios deu e. Redemptor nostre. Amen
Note aquest text ocupa catorze línies. Al mateix foli segueix una oració llatina adreçada a sant Sebastià: “Quam mira refulsit gratia Sebastianus martyr inclitus (…) Ut mereamur pestem epidemie illesi pertransire et promissionem. Christi obtinere”. Al revers altre text pietós en llatí dirigit al mateix sant: “D4eusqui beatum sebastinum martyrem tuum in tua fide et dilectione (…) Qui tecum viuit et regnat deus Per omnia secula seculorum Amen”
Record Status Created 1996-04-05