Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2932
Authors Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Capítol de la Cort de Barcelona. Que causa no sia treta de consolat per donació feta a pubill o a víuda o a miserable
Date / Place promulgat Barcelona 1481-10-08
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Associated Texts Part de texid 1090 Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 2707
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, AAA.I.12 (BITECA manid 1104)
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14
Location in witness ff. m viivb-m viiira ff. 95vb-96ra
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítol de la Cort de Barcelona. Que causa no sia treta de consolat per donació feta a pubill o a víuda o a miserable, promulgat 1481-10-08
Incipit & Explicits rubr.: [ 95vb] Capitol de Cort en barchinona a .viij. de octubre .Mcccclxxxi. Que causa no sia treta de consolat per donacio feta a pubil o a viuda o a miserable
text: Item com per traure algunes causes dependents de fets e actes mercantiuols … [ 96ra] … E açometeix sia seruat en tots los consolats de mar del principat de Cathalunya. Plau al senyor Rey lo contengut enlo dit capitol
Note manca probablement un foli després de l'actual f. 95
ID no. of Witness 2 cnum 3178
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés. *E.36 (BITECA manid 2044)
Imprint Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14
Location in witness f. m viijra-rb
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítol de la Cort de Barcelona. Que causa no sia treta de consolat per donació feta a pubill o a víuda o a miserable, promulgat 1481-10-08
Incipit & Explicits rubr.: [ m viijra] Capitol de cort en barchinona. a.viij. de octubre. M.cccclxxxj. Que causa no sia treta de consolat per donacio feta a pubil o a viuda o a miserable
text: Jtem com per traure algunes causes … [ m viijrb] … E aço meteix sia seruat en tots los consolats de mar del principat de Cathalunya. Plau al senyor Rey lo contengut en lo dit capitol
ID no. of Witness 3 cnum 12316
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-VI-26 (BITECA manid 2430)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Rafael Dauder, 1518-05-06
Location in witness f. xciiva-vb
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítol de la Cort de Barcelona. Que causa no sia treta de consolat per donació feta a pubill o a víuda o a miserable, promulgat 1481-10-08 Corts de Barcelona de 1471
Incipit & Explicits rubr.: [ xciiva] Capitol de cort en barçe=|lona a.viij. de Octubre.M.cccclxxxj | Que causa no sia treta de consolat per | donacio feta a pubill ho a viuda ho | a miserable
dispositio: I2Tem com per traure algunes cau|ses ependents de fets e actes mer|cantiuols e maritims dela cort del con|solat … [ xciivb] … les dites donacions ho altres contractes e euoca | cions en res no obstants. E aço ma | teix sia seruat en tots los consolats de | mar del principat de Cathalunya. | Plau al senyor Rey lo contengut | en lo dit capitol
ID no. of Witness 4 cnum 5183
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 13-3-13 (BITECA manid 2047)
Imprint Barcelona: Dimas Ballester, Joan de Gilio, 1523-11-15
Location in witness ff. cxiiivb-cxiiirb bis
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítol de la Cort de Barcelona. Que causa no sia treta de consolat per donació feta a pubill o a víuda o a miserable, promulgat 1481-10-08
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiivb] Capitol de cort de bar-çelona [f. cxiiira bis] a.viij.de Octobre. M.cccclxxxj. Que causa no sia treta de consolat per donacio feta a pubill ho a viuda ho a miserable
text: [J]5tm com per traure algunes causes dependents de fects [sic] e acts mercantiuols e maritims … [ cxiiirb bis] … E aço mateix sia seruat en tots los consolats de mar del principat de Cathalunya. Plau al senyor Rey lo contengut en dit capitol
ID no. of Witness 5 cnum 12350
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 347.79(46.71)(002) Consolat (BITECA manid 2110)
Imprint Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645 (portada i colofó)
Location in witness f. 111rb-va
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítol de la Cort de Barcelona. Que causa no sia treta de consolat per donació feta a pubill o a víuda o a miserable, promulgat 1481-10-08
Incipit & Explicits rubr.: [ 111rb (en cursiva)] Capitol de cort en Barcelona, a | 8. de Octubre. . ccccl.xxxj. | Que causa no sia treta de con-|solat per donacio feta a pu-|bil o a viuda o a mi-|serable
text: I2Tem com per traure algunes cau|ses de pendents de fets e actes mer-|cantiuols e maritims de la cort del | consolat,on les ditas causes suma-|riament e de pla ab consell de pro-|mens son decisides [sic] e determenades [sic] … [ 111va] … i altres contractes e euoca-|cions en res no obstants. E aço ma-|tex sia seruat en tots los consolats | de mar del principat de Cathalu-|nya
conf.: [ (en cursiva)] Plau al senyor Rey lo conten-|gut en lo dit capitol
Record Status Created 1996-03-29
Updated 2018-04-03