Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2932
Name Josef de Montserrate (P.), clergue regular
Sex H
Milestones Floruit 1806
Affiliation clergue regular
fe catòlica romana
Printer or scribe of manid 2484 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/6108. El Escorial: Rodó, et al., per a Crisanto de la Concepción, 1806. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
Record Status Created 2000-03-13
Updated 2007-07-02