Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2931
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Privilegi
Date / Place promulgat Barcelona 1421-04-25
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Associated Texts Part de texid 4821 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa - Barcelona), celebració 1421 - 1423
Part de texid 1090 Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
COMERÇ
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 2706
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, AAA.I.12 (BITECA manid 1104)
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14
Location in witness f. m viivb f. 95vb
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi, promulgat 1421-04-25
Incipit & Explicits rubr.: [ 95vb] Priuilegi del Rey alfonso donat en Barchinona a .xxv. de Maig del any .M.cccc.xxxij.
text: Item atorgam capitol: que qualseuulla tenint offici o ministeri qui comprara alguna mercaderia … e pres sia detengut iuxta la constitucio
ID no. of Witness 2 cnum 3177
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés. *E.36 (BITECA manid 2044)
Imprint Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14
Location in witness ff. m viivb-m viijra
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi, promulgat 1421-04-25
Incipit & Explicits rubr.: [ m viivb] Priuilegi del Rey Alfonso donat en Barchinona a .xxv. de Maig del any .M.cccc.xxxij
text: Item atorgam capitol: que qualseuulla tenint offici o ministeri … [ m viijra] … e pres sia detengut iuxta la constitucio
ID no. of Witness 3 cnum 12315
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-VI-26 (BITECA manid 2430)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Rafael Dauder, 1518-05-06
Location in witness f. xciirb-va
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi, promulgat 1421-04-25
Incipit & Explicits rubr.: [ xciirb] Priuilegi del rey Alfonso | donat en Barçelona a xxv. de Maig | del any .M.cccc.xxxij.
dispositio: I2Tem atorgam capitol:que qualse|uulla tenint offici ho ministeri que | comprara alguna mercaderia a ops de | son offici … [ xciiva] … epres sia detengut | juxta la constitucio
ID no. of Witness 4 cnum 5182
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 13-3-13 (BITECA manid 2047)
Imprint Barcelona: Dimas Ballester, Joan de Gilio, 1523-11-15
Location in witness ff. cxiiivb
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi, promulgat 1421-04-25
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiivb] Priuilegi del Rey alfonso donat en Barçelona a .xxv. de maig del any .M.ccccxxxij
text: [I]5Tem atorgam capitol que qualseuulla tenint offici ho ministeri … e pres sia detengut justa la constitucio
ID no. of Witness 5 cnum 12349
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 347.79(46.71)(002) Consolat (BITECA manid 2110)
Imprint Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645 (portada i colofó)
Location in witness f. 111ra-rb
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi, promulgat 1421-04-25
Incipit & Explicits rubr.: [ 111ra (en cursiva)] PRIVILEGI DEL | Rey Alfonso donat en Barcelo-|na a vint y sinch de Maig | del any mil quatrecents | trenta dos
text: I2Tem atorgam capitol , que qual-|seuulla tenint offici o ministeri | qui comprara alguna mercaderia | a ops de son offici o ministeri … [ 111rb] … no satisfara | a son creador sia entes e hagut per | abatut e sia pres encontinent, e pres | sia detengut iuxta la constitucio
Record Status Created 1996-03-29
Updated 2018-04-03