Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2928
Authors Desconegut [?]
Consell de Cent [?]
Titles Lleis i ordinacions tretes de Recognoverunt proceres
Date / Place promulgat 1494 ad quem (data ed.)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Subject Catalunya-Aragó (regne)
MAR
DRET
COMERÇ
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 3255
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria. Caixa “Legislación”, 1 (BITECA manid 1279)
Copied 1291 - 1300
Location in witness ff. 1r-10v
Title(s) Desconegut… Lleis i ordinacions tretes de Recognoverunt proceres, promulgat 1494 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 1r] […] es obligat plorar ab altres … [ 10v] … tot remey rapid que encarera [sic] […] Barlecona [sic] xii dies entran abril en lany de M[…]
Condition incomplet
ID no. of Witness 2 cnum 2703
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, AAA.I.12 (BITECA manid 1104)
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14
Location in witness f. m viirb f. 95rb
Title(s) Desconegut… Lleis i ordinacions tretes de Recognoverunt proceres, promulgat 1494 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 95rb] Seguexen se algunes leys e ordinacions tretes de Recognouerunt proceres. e daltres tocants a casos maritims e mercantiuols
tit.: In Recognouerunt procer .a. xxiij. cap. i
text: Item que los mercaders o mariners qui han promes anar per mar … o les mercadories comprades de aquella pecunia
Note Recull referències als caps. xxiii i lxviiii dels Recognoverunt proceres
ID no. of Witness 3 cnum 3174
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés. *E.36 (BITECA manid 2044)
Imprint Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14
Location in witness ff. m vijrb- m vijva
Title(s) Desconegut… Lleis i ordinacions tretes de Recognoverunt proceres, promulgat 1494 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ m vijrb] Seguexen se algunes leys e ordinacions tretes de Recognouerunt proceres. E daltres tocants a casos maritims e mercantiuols
tit.: In Recognouerunt proceres.a.xxiij. capitols
text: Item que los mercaders o mariners qui [f. m iva] han promes anar per mar e son de espatxament … [ m vijva] … comandes o les mercaderies comprades de aquella pecunia
ID no. of Witness 4 cnum 12312
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-VI-26 (BITECA manid 2430)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Rafael Dauder, 1518-05-06
Location in witness f. xciira
Title(s) Desconegut… Lleis i ordinacions tretes de Recognoverunt proceres, promulgat 1494 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xciira] Segueixense algunes leys | e ordinacions tretes de Recognoue=|runt proceres:e daltres tocants a ca=|sos maritims e mercantiuols
tit.: In recognouerunt procer | a.xxiij. capitols.
text: I4Tem que los mercaders o |mariners qui han promes | anar per mar … ho les mercaderies comprades | de aquella pecunia
ID no. of Witness 5 cnum 5179
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 13-3-13 (BITECA manid 2047)
Imprint Barcelona: Dimas Ballester, Joan de Gilio, 1523-11-15
Location in witness f. cxiiirb
Title(s) Desconegut… Lleis i ordinacions tretes de Recognoverunt proceres, promulgat 1494 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiirb] Segueixense algunes leys e ordinacions tretes de recognouerunt proceres: e daltres tocants a casos maritims e mercantiuols
tit.: In recognouerunt procer .a.xxiij. capitols.
text: [I]5Tem que los Mercaders ho mariners qui han promes anar per mar … comandes: ho les Mercaderies comprades de aquella pecunia
ID no. of Witness 6 cnum 12346
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 347.79(46.71)(002) Consolat (BITECA manid 2110)
Imprint Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645 (portada i colofó)
Location in witness f. 110va-vb
Title(s) Desconegut… Lleis i ordinacions tretes de Recognoverunt proceres, promulgat 1494 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 110va (en cursiva)] Seguexense algunes leys e ordina-|cions tretes de Recognouerun pro-|ceres. E daltres tocants a ca-|sos maritims e mercan-|tiuols
text: In Recognouerun proce. a. xxiij. | cap. | Item que los mercaders o mari-|ners qui han promes anara per mar | e son de espatxament … [ 110vb] … hagen | recobrat aquelles comandes , o les | mercaderies comprades de aquella | pecunia
Record Status Created 1996-03-29
Updated 2013-07-13