Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2927
Authors Consell de Cent
Titles Ordinacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims
Date / Place promulgat Barcelona 1435-11-21
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Texts Part de texid 1090 Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
References (most recent first) Editat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar 3:17-25
Subject Catalunya-Aragó (regne)
MAR
DRET
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 12361
City, library, collection & call number Cagliari: Università di Cagliari. Biblioteca, ms. 80 (BITECA manid 1951)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 172ra-175rb
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims, promulgat 1435-11-21
Incipit & Explicits rubr.: [ 172ra] Crida ffeta axi la nobbla siutat de barsalona de part del virtuos caualler mossen guillem de sent cljment vaguer
text: [a]2ra hoiats per manament del honorable mossen gujl-lem [f. 172rb] de sent climent […] balle [sic] de la ciutat. ço es que cascu dells […] per fauorir e endressar los nauilis […] E si lo contrari faran no puxen comptar en gonyar sou de llurs officis de patronias ni descriuanias … [ 175rb] … a llur coneguda
Note la rúbrica és en tinta vermella, però de mà posterior molt maldestra
ID no. of Witness 2 cnum 12357
City, library, collection & call number Cagliari: Università di Cagliari. Biblioteca, ms. 80 (BITECA manid 1951)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 172ra-175rb
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims, promulgat 1435-11-21
Incipit & Explicits rubr.: [ 172ra] Crida ffeta en la nobbla siutat de barsalona de part del virtuos caualler mossen guillem de sent cljment vaguer
text: [a]2ra hoiats per manament del honorable mossen gujl-lem [f. 172rb] de sent climent […] balle [sic] de la ciutat. ço es que cascu dells […] per fauorir e endressar los nauilis […] E si lo contrari faran no puxen comptar en gonyar sou de llurs officis de patronias ni descriuanias … [ 175rb] … E si lo contrari faran no puxen comptar en gonyar sou de llurs officis de patronias ni descriuanias […] a llur coneguda
ID no. of Witness 3 cnum 2702
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, AAA.I.12 (BITECA manid 1104)
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14
Location in witness ff. m vva-m viirb ff. 93va-95rb
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims, promulgat 1435-11-21
Incipit & Explicits rubr.: [ 93va] Ordinacions de consellers de Barchinona sobre fets ma-ritims [f. 93vb] Les quals foren publicades a .xxi. de Noembre del any .M.ccccxxxv.
text: [ 93vb] A2Ra hoiats per manament dels honorables mossen Guillem de sant climent caualler Ueguer de Barchinona e del honorable en Mateu deçvalls batle [sic] dela dita ciutat (…) Ordenaren los consellers e promens (…) per fauorir e endreçar los nauilis e altres fustes e la mercaderia … [ 95rb] … que ells o los successors lurs ho pugan esmenar e declarar e interpretar aytantes vegades: com se vullen a lur coneguda
ID no. of Witness 4 cnum 3173
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés. *E.36 (BITECA manid 2044)
Imprint Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14
Location in witness ff. m vvb- m viirb
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims, promulgat 1435-11-21
Incipit & Explicits rubr.: [ m vvb] Ordinacions de consellers de Barchinona sobre fets maritims Les quals foren publicades a .xxj. de Noembre del any .M.ccccxxxv.
text: A3ra hoiats per manament dels honorables mossen Guillem … [ m viirb] … e interpretar aytantes vegades: com se vullen a lur coneguda
ID no. of Witness 5 cnum 9597
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-VI-26 (BITECA manid 2430)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Rafael Dauder, 1518-05-06
Location in witness ff. xcva-xciira
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims, promulgat 1435-11-21
Incipit & Explicits rubr.: [ xcva] Ordinacions de consellers | de Barçelona sobre fets Maritims. | Les quals foren publicades a .xxj. de | Noembre del any .M. ccccxxxv.
text: A4Ra hojats per manament | dels honorables mosen Guil|lem de sanct climent … [ xciira] … que ells ho | los successors lurs ho pugan esmenar | e declarar e interpretar aytantes vega|des: com se vullen a lur coneguda
ID no. of Witness 6 cnum 5178
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 13-3-13 (BITECA manid 2047)
Imprint Barcelona: Dimas Ballester, Joan de Gilio, 1523-11-15
Location in witness ff. cxirb-cxiiira
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims, promulgat 1435-11-21
Incipit & Explicits rubr.: [ cxirb] Ordinacions de consellers de Barçelona sobre fets maritims. Les quals foren publicades a .xxi. de Noembre del Any de M.ccccxxxv.
text: A2Ra hoiats Per manament dels honorables mossen Guil-lem [f. cxiva] de sanct Climent caualler veguer de Barçelona … [ cxiiira] … e interpretar aytantes vegades com se vullen a lur coneguda
Record Status Created 1996-03-29
Updated 2018-04-03