Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2927
Name Thomas Thorpe, llibreter
Sex H
Milestones Naixement 1791
Mort 1851-02-17
Lloc vinculat England (nació) 1826
Affiliation llibreter
Owner of manid 1347 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, 91-V3-6. Barcelona[?]:, 1341 - 1360. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1754 Ed.: London: British Library, G.11383. València: Nicholas Spindeler, 1490-11-20. Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem.
Internet http://data.cerl.org/owners/00014566 vist 2018-04-11
Record Status Created 1980-02-26
Updated 2018-04-11