Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2926
Authors Consell de Cent
Titles Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília
Date / Place promulgat Barcelona 1458 ad quem
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
References (most recent first) Editat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar 3:109-14
Capmany de Monpalau i Surís (1791), Código de las costumbres marítimas de Barcelona hasta aquí vulgarmente llamado Libro del Consulado 605-12
Subject Sicilia (regne)
MAR
DRET
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 2759
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 989 (BITECA manid 1100)
Copied 1452 - 1458 (ed. Colon et alii)
1451 - 1500 (ed. Font i Rius)
Location in witness ff. 133vb-135vb
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília, promulgat 1458 ad quem
Incipit & Explicits prol.: [ 133vb] S3Apian tots quants aquesta carte veuran que com deuant en guillem dela serra en pere dezuillar (…) en Ramon fiualler (…) consellers dela ciutat de Barchelona … [ 134ra] … los quals ordonaments he Capitols ara fets he ordonats sobre los dits consolats son aquests qujs seguexen
text: P3Rimerament ordonem los dits Consellers e promens dela Ciutat de barchelona de uoluntat e de consentiment dels mercaders e patrons de naus e de tots altros vexells … [ 135vb] … ço es a ssaber que fos partit a sou he almira als mercaders qui en la terra se atrobaran
ID no. of Witness 2 cnum 3684
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 56 (BITECA manid 1960)
Copied 1491 - 1500 (ed. Font i Rius)
Location in witness f. clxxxr-v
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília, promulgat 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxx] Com les ordinacions antigues son comutades
intr.: Ordonaren los consellers e promens dela Ciutat que com en temps passat sien stades fetes hordinacions sobre les seguretats marjtimes … ffahedores sien obseruades
rubr.: Que ffustes de strangers ne cambis arisch ne auers quj se carregan nos poden asegurar
dispositio: Primer hordonaren los dits consellers e promens que naujlis ho ffustes destranges … [ clxxxv] … e tots cambis dats arjsch de aquelles e totes robes e mercaderjes e hauers qujs […]
Condition incomplet
Note les dues últimes paraules transcrites són el reclam del quadern següent, ara perdut (manca el final)
ID no. of Witness 3 cnum 12356
City, library, collection & call number Cagliari: Università di Cagliari. Biblioteca, ms. 80 (BITECA manid 1951)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 170ra-172ra
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília, promulgat 1458 ad quem
ordona sions per los conssolats de la uant [sic], f. 170ra
Incipit & Explicits rubr.: [ 170ra] Ordonaren los magnjfics conselles e promens de la nobbla sibtat de barsalona les presens ordona sions per los conssolats de la uant [sic] axi com sa sagues
text: [p]3rimerament ordonan los Consellers els prohomens dela ciutat de Barchinona. que tots mercaders e patrons de naus e de tots altres vexells … [ 172ra] … e als patrons dels vaxells qui en aquell loch sien
Note la rúbrica és en tinta vermella, però de mà posterior molt maldestra
ID no. of Witness 4 cnum 2701
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, AAA.I.12 (BITECA manid 1104)
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14
Location in witness ff. m iiiivb-m vva ff. 92vb-93va
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília, promulgat 1458 ad quem
Ordinacions de consellers de Barchinona per lo consolat de Sicilia, 92vb
Incipit & Explicits rubr.: [ 92vb] Ordinacions de Consellers de Barchinona perlo consolat de Sicilia
text: P2Rimerament ordenaren los consellers els promens dela ciutat de Barchinona per tots los mercaders e patrons de naus e de tots altres vexells … [ 93va] … que fos feta talla als mercaders e als patrons dels vexells: qui en aquell loch sien
ID no. of Witness 5 cnum 3172
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés. *E.36 (BITECA manid 2044)
Imprint Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14
Location in witness ff. m iiijvb-m vvb
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília, promulgat 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ m iiijvb] Ordinacions de consellers de barchinona perlo consolat de Sicilia
text: P5Rimerament ordenaren los consellers els promens dela ciutat … [ m vvb] … que fos feta talla als mercaders e als patrons dels vexells: que en aquell loch sien
ID no. of Witness 6 cnum 9596
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-VI-26 (BITECA manid 2430)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Rafael Dauder, 1518-05-06
Location in witness ff. lxxxixva-xcva
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília, promulgat 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxixra] Ordinacions de consellers | de Barçelona per lo consolat de Sicilia.
text: M4 [tatxada amb una P feta a ploma]Rimerament ordonaren los | consellers els promens dela | ciutat de Barçelona per tots | mercaders e patrons de naus … [ xcva] … que fos feta talla als mer=|caders e als patrons dels veixells: qui | en aquell loch sien.
ID no. of Witness 7 cnum 3946
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-IV-9 (BITECA manid 2355)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06 (colofó)
Location in witness ff. cxrb-cxirb
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília, promulgat 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxrb] Ordinacions de consellers de Barçelona per lo consolat de Sicilia
text: P7Rimerament ordonaren los consellers els promens dela ciutat de Barçelona per tots mercaders e patrons de Naus … [ cxirb] … als mercaders e als patrons dels veixells: qui en aquell loch sien.
ID no. of Witness 8 cnum 5177
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 13-3-13 (BITECA manid 2047)
Imprint Barcelona: Dimas Ballester, Joan de Gilio, 1523-11-15
Location in witness ff. cvrb-cxirb
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília, promulgat 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cvrb] Ordinacions de consellers de Barçelona per lo consolat de Sicilia
text: P5Rimerament ordenaren los consellers els promens dela Ciutat … [ cxirb] … que fos feta talla als mercaders e als patrons dels veixells qui en aquell loch sien
ID no. of Witness 9 cnum 12344
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 347.79(46.71)(002) Consolat (BITECA manid 2110)
Imprint Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645 (portada i colofó)
Location in witness ff. 107va-108va
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília, promulgat 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 107va] ORDINACIONS | DE CONSELLERS | de Barcelona per lo conso-|lat de Sicilia
text: P2Rimerament ordenaren los | Consellers els promens de | la ciutat de Barcelona per | tots mercaders e patrons de naus e | tots altres vexells de dita ciutat … [ 108va] … e les mes-|sions se degan fer per tots cominal-|ment,ço es a saber,que fos feta talla | als mercaders e als patrons dels | vexells : qui en aquell | loch sien
Record Status Created 1996-03-29
Updated 2018-04-03