Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2919
Authors Desconegut
Titles Tractatus aliquorum medicinarum alicuorum morborumet remedia illorum
Date / Place traduït 1476 ad quem (data del manuscrit)
Language català
llatí
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Desconegut
Note es pot tractar d'una obra de Gordoni
Subject MEDICINA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2694
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4797 (BITECA manid 2319)
Copied 1476 (Fanelli, llunari)
Location in witness ff. 116-198v
Title(s) Desconegut, Tractatus aliquorum medicinarum alicuorum morborumet remedia illorum (tr. Desconegut), traduït 1476 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 116] Incipit Quidam tractatus aliquorum medicinarum alicorum morborum Et remedia illorum Et prjmo jncjpjnt Digestum
rubr.: Digestum per fredor de ventrell
text: Item oximelle squjlletic sirus sticados … [ 198v] … sera mise e ffet in forma de enpastra
ID no. of Witness 2 cnum 8727
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 239 (BITECA manid 1934)
Copied Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem
Location in witness ff. 17-21
Title(s) Desconegut, Tractatus aliquorum medicinarum alicuorum morborumet remedia illorum (tr. Desconegut), traduït 1476 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 17] Jncipit quidam tractatus aliquorum medicinarum alicuorum morborum Et remedia illorum Et primo incipiunt Diggestivi
text: Digestiu per fredor de ventrell … [ 21] … ço es en naffra ho en membra que aja dolor
Note en català i llatí; el copista ha deixat espais en blanc sota de rúbriques per retornar sobre la seva feina i copiar textos que finalment no va transcriure, especialment al f. 20; núm. marginal 116-189
Record Status Created 1996-01-22
Updated 2003-10-20