Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2917
Authors Antoni Ricard
Titles De pulsibus
Conexença dels polsos
Date / Place escrit 1435 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
References (most recent first) Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 90
Note Cifuentes opina que podrien ésser “apòcrifs o obra de joventut”
Subject MEDICINA
TRACTATS
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 2558
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 7-4-27 (BITECA manid 1933)
Copied Barcelona: Vicenç Colonia (colofó foli 153vb), 1435
Location in witness ff. 16rb-17ra [?]
Title(s) Antoni Ricard, Conexença dels polsos, escrit 1435 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 16rb] Aycy comensa les cognescenses de les polses
text: D2Emostrarte vul la conexença dels polsos e dir per qual raho son coneguts [ 17ra [?]]
ID no. of Witness 2 cnum 2696
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4797 (BITECA manid 2319)
Copied 1476 (Fanelli, llunari)
Location in witness ff. 65-70v
Title(s) Antoni Ricard, Conexença dels polsos, escrit 1435 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 65] En nom de deu e dela gloriosa mara sua. Comensa lo tractat de conaxenca de polsos segons mestra antoni Ricart e comensa la definicjo
text: [a]5Don sapias que pols No es altra Cosa sino moujment del coraga … [ 70v] … vehementur stringit stumaticum
Note obra copiada dues vegades al volum
ID no. of Witness 3 cnum 2579
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4797 (BITECA manid 2319)
Copied 1476 (Fanelli, llunari)
Location in witness ff. 55-56v
Title(s) Antoni Ricard, Conexença dels polsos, escrit 1435 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 55] E Comensa la conaxensa dels polsos
text: [a]3Donchs Sapias que pols no es altra cosa sino moujment de coratga … [ 56v] … demostran meleltia dels leus en les fembras si lo pols bat en la jusane
Note Fanelli no cita aquesta obra com copiada al manuscrit. Notes marginals, extretes del De pulsibus d'Antoni Ricart copiat als folis 65-70v
ID no. of Witness 4 cnum 7960
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque de l'Arsenal, 2525 (BITECA manid 2742)
Copied 1701 - 1800 ([?])
Location in witness ff. 52v-56
Title(s) Antoni Ricard, Conexença dels polsos, escrit 1435 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 52v] Et comenca la conaxença dels polsos
text: Adonchs sapiats que pols no es altra cosa si no moviment de coratga et de las venes … [ 56] … et ha los ulls vermells
ID no. of Witness 5 cnum 7962
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque de l'Arsenal, 2525 (BITECA manid 2742)
Copied 1701 - 1800 ([?])
Location in witness ff. 67-74v
Title(s) Antoni Ricard, Conexença dels polsos, escrit 1435 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 67] En nom de Deu et de la gloriosa Mara sua comensa lo Tractat de conexença de polsos segons mestra Antoni Ricart et comenca les difinicio [sic]
text: Adon sapias que pols no es altra cosa si no moviemnt del coraga et de les venes … [ 74v] … vehementer stringit stumaticum
ID no. of Witness 6 cnum 1579
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 239 (BITECA manid 1934)
Copied Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem
Location in witness f. 14
Title(s) Antoni Ricard, Conexença dels polsos, escrit 1435 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 14] Acabades son les conexensas deles vrines E comensa la Conaxensa dels polsos
text: Adonchs sapias que pols no es altre cosa sino moviment de coratga … E per so dic que los polsos son mudats en lo temps del any car en livern son grans e tarts e en lo astiu son grans e espesos. E axi es complit lo tornament dels humos
References Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 174
Note còpia del Ms. Vat. 4797, fol. original 54-56; al marge s'indica en una nota que aquest text és duplicat d'un que es comença a copiar després al f. 65 de l'original
ID no. of Witness 7 cnum 7595
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 239 (BITECA manid 1934)
Copied Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem
Location in witness f. 14v
Title(s) Antoni Ricard, Conexença dels polsos, escrit 1435 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 14v] En nom de deu y dela gloriosa mara sua comensa lo tractat de conaxensa depolsos segons mestra antoni Ricart y comensa le difinicio
text: Adon sapis que pols no es altra cosa sino moviment de coraga … lo pols es pus somogut ala part sinestra que ala dreta
nota: Nota. es lo mateix tractat quel de sobre dit, o trascrit a cart. ss.
Note en adonar-se de la repetició no continuà extractant el text; núm. marginal 65
Record Status Created 1996-01-22
Updated 2003-10-26