Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2916
Authors Desconegut
Titles Taules astrològiques
Llunari
Date / Place compilat 1476 [?] (Fanelli)
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Subject ASTROLOGIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2690
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4797 (BITECA manid 2319)
Copied 1476 (Fanelli, llunari)
Location in witness ff. 1ra-7rb
Title(s) Desconegut, Taules astrològiques, compilat 1476 [?]
Incipit & Explicits text: [ 1ra] Mil cccc lxvj. meses dies hores Març. xvj. ij. … [ 7rb] … e trobaras sagitarius en lo qual esta la luna de .21. fins ha .22. e la mjtat de .23. que son .2. dias e mjg
Note el calendari acaba en el mes de febrer, dia 2, vuit hores: ”Febbrer .ij. .viij.”
ID no. of Witness 2 cnum 7957
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque de l'Arsenal, 2525 (BITECA manid 2742)
Copied 1701 - 1800 ([?])
Location in witness ff. 1-9
Title(s) Desconegut, Taules astrològiques, compilat 1476 [?]
Incipit & Explicits text: [ 1ra-rc] Meses || Dies || Horas || Març || 16 || 2 … [ 7ra-rc] … Febrer || 2 || 8
text: [ 8va-vd] Signes || Progn. || Sagnia || Edats || Aries || Jndifferent || Bona || Fochs … Piscis || Bona || Bona || Aygua
text: [ 9] [taula del llunari]
nota: Nota Que per trobar lo signa en que asta la Luna as ha comtar quant tens de luna … et la mitat des 23, que son 11. dias et mig
Note el f. 1 transcrit a dues columnes, cadascuna de les quals està subdividida en altres tres, els ff. 7v-8r són en blanc i el f. 8v disposa “Signes | Progn. | Sagnia | Edats” a quatre columnes
Record Status Created 1996-01-22
Updated 2004-12-16