Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2914
Authors Pseudo-Aurelius Augustinus Hipponensis
Titles Epistola ad Cyrilum de visione transitus Hieronymi (P.L.)
Epístola a Ciril sobre sant Jeroni
Date / Place traduït 1492 ad quem (princeps)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Corresponsal: Pseudo-Cyrillus Alexandria (S.), fe catòlica romana
Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 40.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 40.1.1
Migne (1844-65), Patrologiae cursus completus, seu Bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica, omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque ecclesiasticorum, sive latinorum, sive graecorum, qui ab aevo apostolico ad etatem Inocentii (anno 1216) pro latinis, et ad Concilii Florentini tempora (1439) pro graecis floruerunt 22:281-9
Subject HAGIOGRAFIA
EPÍSTOLES
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 2679
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 76 (BITECA manid 1857)
Copied 1391 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 53ra-61vb
Title(s) Pseudo-Aurelius Augustinus Hipponensis, Epístola a Ciril sobre sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1492 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 53ra] En nom dela sancta Trinitat para efill e sanct spirit en vna essencia e diuinal vnitat Comença la epistola del molt excellent doctor e molt reuarent e beneuhirat Bisbe de la Ciutat de yponia Sanct agusti tramesa al beneuhirat sant Cirill Bisbe sagon dela Ciutat de Jherusalem deles lahors e magnificencies del molt glorios confessor emolt excellent doctor sanct geronj
text: [o]6 molt reuerent par [sic] Cirill e cuydes te tu que yo degue callar les rahons … [ 61va] … Car en alguna manera ell no es fellit o priuat de son desig
escat.: [ 61va-vb] A deu gracies moltes car migensant lo seu adiutori acabada es la epistola o letre del benuhirat sant Agusti [sic] bisbe de yponia tramesa al [61vb] beneuhirat sant Cirill bisbe de iherusalem deo gracias
ID no. of Witness 2 cnum 2685
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/8267 (BITECA manid 1307)
Copied Vall d'Hebron: 1401 - 1450 (Beltran)
1431 - 1460 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cviiv-cxxij
Title(s) Pseudo-Aurelius Augustinus Hipponensis, Epístola a Ciril sobre sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1492 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cviiv] E2n nom dela sancta trinitat pare fill e sanct espirit .en .j. essencia e diujnal vnjtat comença la Epistola del molt Reuerent excellent doctor e benahuyrat bisbe dela Ciutat de yponja sanct augusti: tremessa al benahuyrat sanct Cirill bisbe segon dela Ciutat de iherusalem deles lahors e magnjficencies del molt glorios confessor e molt excellent doctor sanct Jeronjm
text: O2 molt Reuerent pare Cirill. E cuydes te tu que yo deia callar les lahors … [ cxxij] … Car en alguna manera ell no [-s ratllada] es fallat o priuat de son desig
epíleg: Adeu faç moltes gracies car migancant [sic] lo seu adjutori acabada es la Epistola o letra del benahuyrat sanct Augusti bisbe de Yponja tramesa al benahuyrat sant Ciril bisbe segon de Jherusalem
Note a l'explicit una lletra ratllada pel copista esmena una errada
ID no. of Witness 3 cnum 2682
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2468 (BITECA manid 1305)
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1492
Location in witness ff. lxxxvv-lxxxxix
Title(s) Pseudo-Aurelius Augustinus Hipponensis, Epístola a Ciril sobre sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1492 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxvv] Comenca lo prolech dela rubrica sobre lo segon tractat daquest libre o epistola
prol.: E5N nom dela santa trinitat … [ lxxxvi] … deles laors e magnificencies del molt glorios confessor e molt excellent doctor sant ieronim
rubr.: Comenca la epistola
text: O5 Molt reuerent pare cirill e cuydes te tu: que yo dega callar les laors del molt benauenturat e fort excellent doctor sant ieronim … [ lxxxxix] … Car en alguna manera ell no es fallit o priuat de son desig
epíleg: A deu sien fetes moltes gracies car migecant lo seu adiutori acabada es la epistola o letra del benauenturat sant agusti bisbe de yponia tramesa al benauenturat sant cirill bisbe segon de hierusalem
ID no. of Witness 4 cnum 2688
City, library, collection & call number Stuttgart: Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Inc. qt. 8653 b (BITECA manid 1306)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1493
Location in witness ff. 72-84
Title(s) Pseudo-Aurelius Augustinus Hipponensis, Epístola a Ciril sobre sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1492 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 75] Comensa lo prolech de la rubrica sobre lo segon tractat daquest libre o epistola Capitol primer
acc.: [ 75] [e]5N nom dela sancta trinitat pare e fill e sant spirit en vna essencia e diuinal vnitat. Comença la epistola … [ 75v] … del molt glorios confessor e molt excellent doctor sant iheroni
text: [o]5 Molt reuerent pare cirill e cuydeste tu: que yo dega callar les laors … [ 87] … Car en alguna manera ell no es fallit o priuat de son desig
colofó: A deu sien fetes moltes gracies car migencant [sic] lo seu adiutori acabada es la epistola o letra del benauenturat sant agusti bisbe dela ciutat de yponia tramesa al benauenturat sant ciril bisbe segon de hierusalem
Record Status Created 1996-01-18
Updated 2018-02-07