Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2913
Authors Pseudo-Eusebius Cremonensis
Titles Epistola de morte s. Hieronymi (P.L.)
Epístola sobre la mort de sant Jeroni
Date / Place traduït 1492 ad quem (princeps)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Corresponsal: Formós, Papa [891 - 896]
Corresponsal: Teodoni, Senador de Roma
Traductor: Desconegut
References (most recent first) Migne (1844-65), Patrologiae cursus completus, seu Bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica, omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque ecclesiasticorum, sive latinorum, sive graecorum, qui ab aevo apostolico ad etatem Inocentii (anno 1216) pro latinis, et ad Concilii Florentini tempora (1439) pro graecis floruerunt 22:239-82
Subject HAGIOGRAFIA
EPÍSTOLES
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 1385
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 76 (BITECA manid 1857)
Copied 1391 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 1ra-52ra
Title(s) Pseudo-Eusebius Cremonensis, Epístola sobre la mort de sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1492 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] En nom dela santa trinitat para e fill e sanct spirit envna essensia e diuinal unitat comença la epistola del beneuhirat sant eusebi tramesa al benuhirat sant demasi Bisbe dela ciutat de portua e a theodoni Senador de Roma dela mort del benauhirat e glorios confessor e molt axcellent doctor Sant Jeronim
salutatio: [a]6l molt reuerent Para damasi bisbe dela Ciutat de portua … tramet piadosa dolor e fort suau tribulacions
rubr.: Del temps deles sues tribulacions
text: N4ostre senyor deu eternal parlant ça enrera anosaltres en moltes e diuerses maneras … [ 52ra] … enlo esdeuenidor los perpetuals goigs los quals tu possaixs ia amen
epíleg: A3cabada es migensant la gracia e aiuda de deu la epistola … gracies e lahors a nostre senyor deu per tots temps amen
ID no. of Witness 2 cnum 2684
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/8267 (BITECA manid 1307)
Copied Vall d'Hebron: 1401 - 1450 (Beltran)
1431 - 1460 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cv-cvii
Title(s) Pseudo-Eusebius Cremonensis, Epístola sobre la mort de sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1492 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cv] Piadosa exclamacio de Eusebi dela mort del benahuyrat jeronim an damasi bisbe de portua. e a Theodonj senador de Roma
text: O2n vos prech eus deman molt. Reuerents pares e senyors meus que no sia … [ cvii] … puscham esser guardats en aquest mon present de tots perylls e cosses noyibles. e aconseguir e possehir en lo esdeuenjdor los perpetuals goigs. los quals tu posseix yaAmen
epíleg: Acabada es Mijançant la gracia e ajuda de deu la Epistola del Benahuyrat sant Eusebi. La qual trames al molt Reuerent sant damasi … dela mort del molt glorios confessor e exçellent doctor sant Jeronim. Per la qual cosa sien fetes gracies e laors a nostre senyor deu per tots temps
ID no. of Witness 3 cnum 2681
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2468 (BITECA manid 1305)
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1492
Location in witness ff. lxxixv-lxxxvv
Title(s) Pseudo-Eusebius Cremonensis, Epístola sobre la mort de sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1492 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxixv] Piadosa exclamacio de eusebi dela mort del benauenturat sant ieronim an damasi bisbe de portua e a theodoni senador de ro. [sic]
text: H5On vos prech eus deman molt reuerents pares … [ lxxxv] … pugam esser guardats en aquest mon present de tots perills e coses nohibles e aconseguir e possehir en lesdeuenidor los perpetuals goigs los quals tu posseheixs ia. Amen. Deo gratias
epíleg: [ lxxxvv] Acabada es miiancant la gracia e aiuda de deu la epistola del benauenturat sant eusebi … Perla qual cosa sien fetes gracies e laors a nostre senyor deu per tostemps
ID no. of Witness 4 cnum 2687
City, library, collection & call number Stuttgart: Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Inc. qt. 8653 b (BITECA manid 1306)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1493
Location in witness ff. 1-72
Title(s) Pseudo-Eusebius Cremonensis, Epístola sobre la mort de sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1492 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 6] Comença lo prolech de la rubrica sobre la epistola de sant eusebi dexeble seu
acc.: [e]4N nom dela sancta trinitat pare e fill e sant spirit en vna essencia e diuinia vnitat. Comença la epistola del benauenturat sanct eusebi tramesa al benauenturat sant damasi bisbe dela ciutat de portua e a theodoni senador de roma … [ 6v] … e glorios confessor e molt excellent doctor sant iheronim
tit.: Comensa la rubrica o sobrescrit dela epistola:o letra tramesa per sanct eusebi a sant damasi bisbe de portua:e a theodoni senador de roma deles magnificencies del glorios doctor sanct iheronim pare nostre
intr.: A4L molt reuerent pare damasi bisbe dela ciutat de portua: e al molt feel cristia theodoni senador de roma eusebi ça enrera dexeble del molt glorios sanct iheronim mas ara orphe e priuat de aquell resplandent lum tramet piadosa dolor e molt suau goig
text: N4Ostre senyor deu eternal ha parlat a nosaltres en moltes e diuerses maneres per los seus sancts patriarques e prophetes … [ 75] … pertal que perla tua molt piadosa intercessio o pregaria e supplicacio pugam esser guardats e en aquest mon present de tots perills e coses nohibles e aconseguir e possehir en lesdeuenidor los perpetuals goigs los quals tu posseheixs ja. Amen
colofó: Acabada es mitjantcant la gracia e aiuda de deu la epistola … Per la qual cosa sien fetes gracies e laors a nostre senyor deu per tostemps
Record Status Created 1996-01-18
Updated 1996-05-18