Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2911
Format art. rev.. edició. imprés
Author Amadeu-J. Soberanas
Title Ami et Amile, una nova versió en prosa catalana del segle XV
Source Estudis Universitaris Catalans
Date / Location 26 1984: pp. 319-27
Source of Data for Witnesses cnum 2374 MS: Desconegut, Història d'Amic i Melis (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410. Barcelona: Catalunya (BNC), 2546 (1), 1400 ca.
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2250 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2546 (1). 1400 ca. Desconegut, Història d'Amic i Melis (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410.
Record Status Created 1992-07-30
Updated 2012-01-28