Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2909
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Titles Ma gran caritat, amor he larguesa
Incipit & Explicits text: Ma gran caritat, amor he larguesa … mas vull, per honor, me lengue fer muda
Date / Place escrit 1497 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics [154.18 (219:212), p. =] 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
[154a.1 (219:311), p. 184=] 10ï 10 10 10ï 10^ 10 10 10^: abbacddc
[154.5 (155:1), p. 124=] 10 10ï 10ï 10 10 10ï 10 10ï: abbaabab
[154.7 (164:16), p. 129=] 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbaacca
Associated Persons Dedicatari: Caldesa, amant de/d' Joan Roís de Corella, Cavaller
References (most recent first) Roís de Corella et al. (2008), “Ma gran caritat, amor e llarguresa [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 185-188
Roís de Corella et al. (1994), Rims i proses 58-64
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 310-311 , n. 154.18, 154a.1, 154.5 i 154.7
Roís de Corella et al. (1984), Obres de Joan Roiç de Corella 2:592-5
Roís de Corella et al. (1973), Obres completes, I. Obra profana 55-59 , n. 14
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 433-438 , n. xxxiv (ed. ref.)
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 247-248 (ed. parcial)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3631
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 187v-190 ff. 194v-197
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Ma gran caritat, amor he larguesa, escrit 1497 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 187v] Cobles de Mossen Corella acaldea [sic]
text: Ma gran carjtat / amor he larguesa … [ 190] … mas vull per honor me lengue fer muda | ffjnjs
Poetic Stanza 1 x 7, 11 x 8, 1 x 7, 2 x 8, 1 x 4
Note la penúltima cobla en realitat tan sols té set línies escrites: la quarta línia d'aquesta cobla es correspon al text conservat de dos versos de l'edició. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1996-01-14
Updated 2008-05-10