Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2908
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Titles Terme perfet del etern consistori
Incipit & Explicits text: Terme perfet del etern consistori … Emperadriu, sient a la part dreta
Date / Place escrit 1474 ca.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abcdedfghijkl
References (most recent first) Roís de Corella et al. (2008), “Terme perfet de l'etern consistori [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Roís de Corella et al. (1994), Rims i proses 68-71
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 215 , n. 154.28 (266:2)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 252-254 , n. ii
Sánchez (1979), Les trobes en lahors de la Verge Maria [edició facsímil]
Sanchis Guarner (1974), Les Trobes en lahors de la Verge Maria (València, 1474). Edició facsímil amb estudi preliminar i transcripció de M. Sanchis Guarner 7-9 , n. 2
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 401-405 , n. xix (ed. ref.)
Martí Grajales (1894), Les trobes en lahors de la Verge María. Publicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez con una introducción y noticias biográficas de sus autores [98-101]
Subject POESIA
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2674
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/1 (BITECA manid 1548)
Imprint València: Lambert Palmart, 1474-03-25 a quo
València: València: Taller de Jacob Vizlant (Bohigas et al.), 1474 ca.
Location in witness ff. 4v-6
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Terme perfet del etern consistori, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 4v] Resposta de mestre corella ab rims estrains en lahor dela verge Maria / tirant ala Ioya
text: Terme perfet / del etern consistori … [ 6] … Emperadriu / sient ala part dreta
Poetic Stanza 5 x 12, 1 x 6
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1996-01-14
Updated 2008-05-10