Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2905
Authors Poncius Pilatus
Titles Carta tramesa a l'emperador Tiberi
Date / Place traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa, Carta
Associated Persons Traductor: Desconegut
Corresponsal: Claudius Nero Tiberius, Emperador de Roma [14 a.C. - 37 d.C.]
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.15.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.15.1
Editat a: López Casas (1999), “Versions hispàniques de la Carta de Pilat a Tiberi”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997)
Subject EPÍSTOLES
CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7427
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, B-58/2/12 (BITECA manid 2087)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1524
Location in witness f. [a x]r-v
Title(s) Poncius Pilatus, Carta tramesa a l'emperador Tiberi (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ [a x]] La segent letra es de ponç pilat tramesa al emperador Tiberi sobre la mort e resurreccio de Jesu Christ
text: [P]3Onç pylat de lio prefet de hierusalem : de la prouincia de judea. Al gran monarcha … [ [a x]v] … E aço es en suma tot lo qui es passat de Jesus de natzaret dauant lo consistori dela mia audiencia
ID no. of Witness 2 cnum 2669
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-VI-17 (BITECA manid 2088)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1547-09-01
Location in witness f. 12r-v f. 15r-v
Title(s) Poncius Pilatus, Carta tramesa a l'emperador Tiberi (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 12r] La seguent letra es de Ponc Pylat tramesa al Emperador Tiberi Cesar sobre la mort e resurreccio de Jesuchrist
text: P3Onç Pylat de Lio perfet de Hierusalem … [ 12v] … dauant lo consistori de la mia audiencia
Note La mateixa mà del s. XVI-XVII ha afegit al marge “Carta de Pons Pilat natural de Lio” i “Letr[a] de Pi[lat]” (text guillotinat)
ID no. of Witness 3 cnum 3937
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/12104 (BITECA manid 2089)
Imprint Barcelona: Jaume Cendrat, 1576
Location in witness f. 10r-v prel.
Title(s) Poncius Pilatus, Carta tramesa a l'emperador Tiberi (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 10 prel.] La seguent lletra es de Ponç Pilat, tramesa al Emperador Tiberi Cesar, sobre la mort y resurrectio de Jesu Christ
salutatio: P6Onç Pilat de Lyo al gran monarcha, y poderos señor Tiberi Cesar emperador de Roma, serueys graciosos, a la perdurable salut, y alegria complida
text: Sabra la tua inuictissima potencia, clemencissim señor, per la charta present … [ 10v prel.] … dauant lo consistori dela mia audiencia
Record Status Created 1996-01-13
Updated 2018-02-07