Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2905
Name Francesc Galceran de Pinós, noble
Sex H
Milestones Floruit 1415 ca. - 1475
Associated Persons servidor de/d': Carles d' Aragó, Príncep de Viana [1426 - 1461]
besavi de/d': Jeroni de Pinós Santcliment i Mai, 1r. Senyor de Santa Maria de Barberà
Affiliation noble
Author of texid 4012 Francesc Galceran de Pinós, Resposta del noble don Francesc de Pinós a Mossèn Pou, escrit 1458
Other Associations with Works texid 4002 Desconegut, Ab pena gran mos dèbils sentiments, escrit 1450 ca.
texid 4010 Desconegut, Cercant camí de poder esmerçar, escrit 1450 ca.
texid 4005 Desconegut, Com fel amant, pris vida d'asperansa, escrit 1450 ca.
texid 4006 Desconegut, Del ja promès no tench més avant cura, escrit 1450 ca.
texid 4009 Desconegut, En aquell jorn que·us fiu de mi senyora, escrit 1450 ca.
texid 4004 Desconegut, Esper, esper de vostra senyoria, escrit 1450 ca.
texid 4003 Desconegut, Ja no tench res que tot vostra no sia, escrit 1450 ca.
texid 3997 Desconegut, Jamés degú ama lo que no veu, escrit 1450 ca.
texid 3996 Desconegut, La cruel fortuna mia, escrit 1450 ca.
texid 3999 Desconegut, La virtut sou en pròpria forma, escrit 1450 ca.
texid 4000 Desconegut, No crech al món sia tant linda dama, escrit 1450 ca.
texid 3998 Desconegut, No pug dir, sert, virtut o gentilesa, escrit 1450 ca.
texid 4008 Desconegut, No·m sé si só en mar, cel o en terra, escrit 1450 ca.
texid 4001 Desconegut, Per què·m dieu que no·us vull, ma senyora, escrit 1450 ca.
texid 4007 Desconegut, Si·m trop abssent de vostra gentilesa, escrit 1450 ca.
texid 4013 Pere Pou, Cavaller, Rèplica de mossèn Pou a Don Francesc, escrit 1458
Owner of manid 1330 MS: Montserrat: Monestir, 992. 1491 - 1500. Col·lectiu, Cançoner del Marquès de Barberà, compilat 1450 - 1500.
Note baró consort de Vallfogona-Milany
Record Status Created 1999-11-08
Updated 2018-04-16