Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2904
Authors Publius Lentulus, Governador de Judea
Titles Epistula Lentuli ad Romanos de Christo Jesu
Carta sobre Crist
Epistula Lentuli de statura Christi
Date / Place traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Corresponsal: Senadors de Roma
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.14.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.14.1
Tractat en: Hauf et al. (1992), Speculum animae. I: Facsímil del Manuscrito Espagnol 544 de la Bibliothèque National de Paris. II: Análisis histórico-crítico del códice, transcripción y versión castellana de su texto y notas 1:51-53
Editat a: López Casas (1999), “Una altra traducció al català de la Carta de Lèntulo al Senat de Roma”, Edición y anotación de textos. Actas del I Congreso de Jóvenes Filolólogos (A Coruña, 25-28 de septiembre de 1996)
Subject CRISTOLOGIA
EPÍSTOLES
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7426
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, B-58/2/12 (BITECA manid 2087)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1524
Location in witness f. [a x]
Title(s) Publius Lentulus, Governador de Judea, Carta sobre Crist, traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ [a x]] Les seguents letres son estades tretes o copiades enlo archiu de la sglesia de sancta creu de Roma de vn libre qui es intitulat manual de sancta Helena
rubr.: Letra. | Publio leutulo scriu la seguent letra als Senadors de Roma
text: P5Ublio leutulo consol de cicilia : embaixador de cesar … no crech sia may nat tan excellent y alegant home entre los fills dels homens
ID no. of Witness 2 cnum 2668
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-17 (BITECA manid 2088)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1547-09-01
Location in witness f. 11vb-12 f. 14-15
Title(s) Publius Lentulus, Governador de Judea, Carta sobre Crist, traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits acc.: [ 11vb] Les seguents letres son estades tretes o copiades en lo Archiu de la sglesia de sancta creu de Roma: de vn libre qui es intitulat Manual de Sancta Elena
rubr.: [ 12] Publio Lentulo escriu la seguent letra als senadors de Roma
text: P7ublio Lentulo consol de Cilicia: Embaixador de Cesar: e Ciutada de Roma. Als elets e justissims senyors Senadors … que no crech sia may nat tant excellent y elegant home entre los fills dels homens
Note Una mà del ss. XVI-XVII ha afegit al marge superior els títols: “Carta sobre Christo” i “Carta de Pubblio Lentulo”
ID no. of Witness 3 cnum 3936
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/12104 (BITECA manid 2089)
Imprint Barcelona: Jaume Cendrat, 1576
Location in witness f. 9rb-v prel.
Title(s) Publius Lentulus, Governador de Judea, Carta sobre Crist, traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 9rb] Les seguents lletres son estades tretes, o copiades en lo archiu dela Esglesia de sancta Creu de Roma de vn llibre que es intitulat manual de Sancta Helena
rubr.: [ 9v prel.] Publio Lentulo escriu la seguent lletra als Senadors de Roma
salutatio: P4Vblio Lentulo consol de Cilicia gloria, honor: pau, prosperitat y salut
text: En aquest temps es apparegut, y es viu encara, vn home y propheta … entre los fills dels homens
Record Status Created 1996-01-13
Updated 2018-11-05