Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2903
Authors Johannes Gerson
Titles Monotessaron
La passió de Jesucrist
Incipit & Explicits prol.: Lo repos de tots treballs
text: Acostaves la festa dels alisos pans qui es dita la Pascua … Avant donchs aquells guarniren lo sepulchre sagellant la pedra ab les guardes
Date / Place escrit 1429 ad quem (mort de l'autor)
escrit 1420 (TCM)
traduït 1524 ad quem (TCM)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 71.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 71.1.1
Subject CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7425
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, B-58/2/12 (BITECA manid 2087)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1524
Location in witness ff. [a]-[a iiij]vb
Title(s) Johannes Gerson, La passió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1524 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ [a]] F2los santorum : nouament fet e corregit : A afegit moltes altres vides de sancts : e sanctres. Ab la passio de nostre mestre redemptor Jesus
pream.: [ a ijra] C5Omensa lo prolech sobre la traduccio feta de lati en vulgar de aquella notable part del monothesseron : que vol dir hu de quatre del reuerent doctor mestre johan jerson molt digne canceller … dels capitals enemichs : ço es lo diable : lo mon e la carn han molt valentment ab complida victoria triumphat
rubr.: Segueix se lo prolech
prol.: L4O repos de tots treballs: lo refugi de totes dolors : lo eixemple de tota sanctedat : lo espill de paciencia … [ a ijv] … segons en aquest excellent e molt profitos libre veuras : lo cami deles tribulacions molt ben poblat e corrible
rubr.: [ a ijvb] Comensa la sanctissima passio del sobiran princep eternal y Senyor nostre Jesuchrist : Segons tots los quatre euangelistes : reduida per lo molt Reuerent y de eterna memoria mestre Johan Jerson Canceller del famosissim estudi general dela molt noble ciutat de Paris : E comença lo dimecres dela sepmana sancta
rubr.: Capitol primer
text: A5Costaues la festa dels alizos pans : qui es dita pasca : car apres dos dies era la pasca dels pans alizos. E fet que Jesus hague acabades les rahons que parlaua … [ [a viiij]vb] … En vostron poder es la guardia. Anau e guardau lo axicom sabeu. Anant donca aquells : guarniren lo sepulcre sagellant la pedra ab les guardes
ID no. of Witness 2 cnum 2667
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-17 (BITECA manid 2088)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1547-09-01
Location in witness ff. 3ra-11vb ff. 2-15
Title(s) Johannes Gerson, La passió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1524 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 3ra] C9Omensa lo prolech sobre la traduccio feta de lati en vulgar de aquella notable part del Monothesseron: que vol dir hu de quatre del Reuerent doctor mestre Johan Gerson molt digne canceller de la ciutat de Paris. Lo qual part es dedicada a la sanctissima mort y passio del redemptor … Segueixe lo prolech
prol.: L7o repos de tots treballs lo refugi de totes dolors … [ 3va] … Comença la sanctissima passio del sobiran princep (…) E comença lo dimecres de la setmana sancta
rubr.: [ 4vb] Capitol primer
text: A7Costaues la festa dels alisos pans: qui es dita la pascua … [ 11vb] … Auant donchs aquells: guarniren lo sepulchre sagellant la pedra ab les guardes
ID no. of Witness 3 cnum 3935
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/12104 (BITECA manid 2089)
Imprint Barcelona: Jaume Cendrat, 1576
Location in witness ff. 5ra prel.- 9rb prel.
Title(s) Johannes Gerson, La passió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1524 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 5ra prel.] C4Omença lo Prolec sobre la traductio feta de lati en vulgar de a quella notable part del monotesseron, que vol dir hu de quatre, del reuerent doctor mestre Johan Jerson … han molt valentment ab complida victoria triumphat.
tit.: Seguexse lo Prolech
prol.: L4O repos de tots treballs lo refugi de totes dolos … [ 5rb prel.] … molt ben poblat percorible
tit.: [ 5v prel.] Comença la santissima passio y comença a lo dimecres de la sepmana santa. Capitol primer
text: A5Costaues la festa dels alizos pans qui es dita pascha … [ 9rb prel.] … sagellant la pedra ab les guardes
Record Status Created 1996-01-13
Updated 2017-12-05