Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2895
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 1871 | Antic 10-III-27
Title of volume Libre de la confraria dels porters e portadors de letres de Mallorques ( al llom, en tinta negra i vermella, lletra gòtica)
Copied Ciutat de Mallorca: 1488 ad quem

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 19-26 + I
Collation 18
Size pàgina 220 × 148 mm (f. 21)
Hand cursiva diverses cursives gòtiques, gòtico-humanístiques i itàliques
Watermark altres no es distingeixen filigranes
Pictorial elements Caplletres: vermelles al principi de cada capítol, algunes ornamentades en blau i vermell
Other features Justificació: sense caixes marcades, els copistes es guien pel verjurat del paper
Ús de la primera línia de la pauta: no
Perforacions: no s'observen perforacions
Reclams: volum sense reclams
Signatures: sense signatures de quadern
Condition en bon estat. Consta de tres unitats: el bifoli exterior en blanc que feia l’ofici de guardes d’aquests documents; el segon bifoli de paper diferent, on es copia la taula dels capítols (mà del s. XVI) i els dos bifolis centrals on es copia un breu text documental sense data (f. 21) i un document de 1488 (ff. 22v-23r) amb restes dels plecs originals. Una foliació moderna a llapis folia tot el volum; una altra, també moderna i a llapis, marca independentment aquesta secció de paper, sense errades en la numeració. Són en blanc els ff. 19r-v, 21v-22r, 24v-26v
Binding moderna, en pergamí clar, sense més decoració que els detalls de color del llom (calderó i darrera paraula del títol). Guardes de pergamí
Previous owners (oldest first) Isidre Bonsoms i Siscart, bibliòfil
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Note segons consta en el f. 2v, els capítols del gremi van completar-se el 14-01-1440. Proves de ploma al foli final; hom anotà en aquest mateix foli: “Joan morera de campenit”
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=Ms.+1871&searchscope=13&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=cMs.+1833 catàleg vist 2017-05-30

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 11298
Location in volume f. 20r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1087
Desconegut. Capítols de la confraria de les portes i portadors de lletres de Mallorca (fragment: taula)
Language català
Date escrit 1440
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 20] Lataule dels capitols del present libre dela confreria del glorjo [sic] aposto [sic] sanct iacme dels portedors de letras vergues y Comisaris
text: Com los confrares o la maior part sande aiuntar lo dia de la feste del glorjos apostol … [ 20v] … Capitol xxxvij que negune presone no degua negos aportar comjsione axecutar si ia donchs nocs proueit ab prouisio Real etc. en cartes… xij
Record Status Created 2010-05-10
Updated 2017-05-30