Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2889
Authors Francesc Segarra
Titles Christians a supplicar
Dança en honor de la coronació de la Verge
Incipit & Explicits text: Christians a supplicar | vos cove a mi placada … dareus lo quem demanau | e gloria infinida
Date / Place escrit 1450 [?] - 1517 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics [168.1 (277:4), p. 219=] I, IV-VI, XI-XIV: 7^ 7^ 7^ 7^ 7 7ï7 7ï; II-III, VII-X: 7^ 7^ 7^ 7^ 7ï 7 7 7ï: I, IV, VI, XI, XIV: ababcdcd; II-III, VII-X: ababcddc; V: ababcbcb; XII-XIII: ababcaca
[168.1a-b (68:6-7) i 168.1d (68:8), p. 82=] 7 7ï 7 7ï: abab
[168.1c (131:74), p. 106=] 7 7 7 7 7 7 7 7: ababcdcd
References (most recent first) Segarra et al. (2008), “Christians, a supplicar [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 312 , n. 168.1 i 168.1a-d
Bofarull i de Sartorio (1875), “Poesías religiosas catalanas copiadas de un códice que se custodia en el Archivo de la Catedral de Gerona y se titula Petri Michaelis Carbonelli Adversaria”, Revista Histórica Latina 107-8 (ed. ref.)
Subject MARIOLOGIA
LITERATURA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2655
City, library, collection & call number Girona: Arxiu Capitular, Carbonell 69 (BITECA manid 1076)
Copied Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, Francesc Carbonell, 1473 - 1507
Location in witness ff. 270ra-271ra
Title(s) Francesc Segarra, Christians a supplicar, escrit 1450 [?] - 1517 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 270ra] Altra dança feta per vn trobador del orde de sant francesc de observança appellat frare Francesc Segarra. Dança en honor lahor e gloria e reuerentia dela coronatio e conceptio dela intemerada sacratissima e totstemps verge Madona Santa Maria aduocada dels peccadors
text: Christians a supplicar | vos coue a mi placada … [ 271ra] … Dareus lo quem demanau | E gloria infinida
Poetic Form dansa
Poetic Stanza 1 x 4, 12 x 8, 3 x 4, 1 x 8, 1 x 4
Note text amb nombroses correccions
Record Status Created 1995-10-31
Updated 2008-05-10